AirTop 2000 STC

AirTop 2000 STC

Varenavn

Info

Varenr.

Pos

Luftvarmer AT 2000STC (D)(kun varmer) 

12V

9032290A

1

Luftvarmer AT 2000STC (D)(kun varmer) 

24V

9032291A

1

Luftvarmer AT 2000STC (D)(kun varmer) 

12V Marine

9032297A

1

Varenavn

Info

Varenr.

Pos

Styreenhet (D)

12V

9032303A

9

Styreenhet

24V

9032302A

9

Styreenhet

12 V marine

9032308A

9

Varenavn

Info

Varenr.

Pos

Vifte

-

1302774B

1

Pakningsett

Alle

1322586A

3

Brennkammer med Gødeplugg (Diesel) 

12 V

1302797A 

5

Brennkammer med glødeplugg

24 V

1322848A

5

Brennkammer uten Gødeplugg 

Diesel

1322585A

5

Brenner rør 

Alle

1322722A

6

Isolatorer 4 stk

-

1303326A

8

Overopphetingssikring

Alle

1322850A

9

Glødeplugg 

12 V

1322420A

11

Glødeplugg 

24 V

1322411A

11

Motor

12 V

9032300A

12

Motor

24 V

9032301A

12

Doseringspumpe DP42 uten demper

-

9024803A

-

Demper til pumpe

-

478814

-

Kontakt DP42

-

9027998A

-

Feilkoder

Dersom varmeapparatet er utstyrt med Kombiur, vil det ved feil vises en feilkode i urets display. Koden forblir der til feilen ved varmeapparatet er rettet.


Dersom varmeapparatet er utstyrt med betjeningselement, vil en feil i varmeapparatet signaliseres ved at kontrollampen for påslått apparat, blinker. Etter en serie raske blink følger feilkoden ved hjelp av et antall blink som tilsvarer tallene i følgende feilkodetabell:

Kode

Feil

F00

Feil i apparatets styring

F01

Ingen start (efter 2 startförsök)

F02

Flammeavbrudd (minst > 3)

F03

For lav eller for høy spenning

F04

For tidlig flammedeteksjon

F05

Flammeovervåkning (bensinvarmeapparat) avbrudd eller kortslutning

F06

Avbrudd ved temperaturføler eller kortslutning i temperaturføler

F07

Avbrudd ved doseringspumpe eller kortslutning i doseringspumpe

F08

Avbrudd i viftemotor eller kortslutning i viftemotor eller overbelastet eller blokkert viftemotor

F09

Brudd i glødestift, eller kortslutning i glødestift

F10

Overheting

F11

Avbrudd ved overhetingssensor eller kortslutning i overhetingssensor

F12

Feillåsing av varmeapparatet

F14

Feilmontert overhetingssensor

F15

Avbrudd ved giver for ønsket temperatur

Dersom alvorlige feil som overoppheting eller manglende start opptrer ofte, vil varmeapparatet bli låst (F12) og kan da låses opp og settes i drift igjen ved bryte av driftsspenningen for apparatet mens varmeapparatet er slått på (f.eks. ved å fjerne sikringen) og å kople det til igjen.