AirTop Evo 40-55

AirTop Evo 40 / 55

Varenavn

Info

Varenr.

Pos

Vifte

-

9023385A

3

Motor AT Evo 40/55 

12/24v 

9029393A 

5

Styreenhet AT Evo 40

12 V

9029417A

6

Styreenhet AT Evo 40

24 V

9029421A

6

Styreenhet AT Evo 55

12 V

9029418A

6

Styreenhet AT Evo 55

24 V

9029422A

6

Brenner rør

-

9029410A 

7

Isolatorer

sett a 4 stk

1303326A

11

Overopphetningssensor

-

1313158A 

12

Pakningssett

-

1322643A

17

Eksostemperatursensor

-

9029409A

19

Varenavn

Info

Varenr.

Pos

Glødeplugg

24 V

9019486A

1

Glødeplugg

12 V

1314150A 

1

Brennkammer uten glødeplugg(D) 

-

9029415A 

3

Brennkammer med glødeplugg (D) 

24 V

9029413A 

5

Brennkammer med glødeplugg (D) 

12 V

9029412A 

5

Drivstoffpumpe DP42

-

9024803A

-

Lyddemper Innsugsluft

-

9027996A

-

Ledningsnett 4,8m

-

9032268A

-

Feilkoder

Hvis det oppstår en feil angir apparatet en feilkode via betjeningselementet.
■■ Ved betjeningselementer med display blir feilkodene F01 til F15 angitt på
     displayet. Feilkodene F16 til F19 vises med "- -".
■■ Ved betjeningselementer uten display blir feilkoden angitt med blinkimpulser
    til driftsvisningen. Antall impulser tilsvarer nummeret til feilkoden.

Eksempel for feilkode F03: „.....– – – .....“

Kode

Feil

F00

Styreapparat defekt/varmeapparatsperre/ intern romtemperatursensor defekt

F01

Ingen start

F02

Flammen slokner under drift

F03

Kjøretøynettspenning for lav/ underspenning eller overspenning

F04

Tidlig flammedeteksjon

F07

Brennstoffpumpe defekt

F08

Forbrenningsluftvifte defekt

F09

Glødeplugg defekt

F10

Varmeapparat for varmt

F14

Utblåsningstemperatursensor defekt

F16

Avgasstemperatur overskredet

F17

Avgasstemperatursensor defekt

F18

Nominell verdigiver defekt

F19

Plausibilitetskontroll sensorer ikke korrekt