DualTop RHA - Evo

DualTop

Varenavn

Info

Varenr.

Pos

DualTop Evo 6

Kun varmer

9020711C

1

DualTop Evo 8

Kun varmer

9020713C

1

Varenavn

Info

Varenr.

Pos

Pakningssett utvendig varmer

-

9019406B 

1

Varmluftsvifte 

-

9019404C 

5

Overtrykksventil 

-

9019405B 

8

Vanntank 

-

9020709A 

10

Vanntemperatur sensor

-

9019400B

12

Magnetventil 

-

9020710B 

13

Varenavn

Info

Varenr.

Pos

Forbrenningsluftvifte 

-

9019409D 

2

Styreenhet 

102 / Evo 8 

1314769C 

3

Styreenhet 

101 / Evo 7 

1314768B

3

Styreenhet 

100 / Evo 6 

9019410D 

3

Overopphetningssensor

-

9019413B 

6

Paknings sett for varmer

-

9019415C 

9

Glødeplugg

12V

1314150A

11

Brennkammer med glødeplugg 

-

9019412B 

12

Varenavn

Info

Varenr.

Pos

Brass-barb-connector 10 mm (2x)

-

9022380A

9

Pipe connector 15 - 10 mm (2x)

-

9022381A

10

Ekstern temp. sensor 3m

-

9030882A

-

Drivstoffpumpe DP40

-

9019418C 

-

FEILKODE PÅ MANUELT PANEL

Feilmeldinger på betjeningselementet

Antall RØDE blinkimpulser

Kode

Feil

F00

Ingen kommunikasjon mellom betjeningselement og varmeapparat, eller feil ved betjeningselement

F01

Ikke start (etter 2 startforsøk)

F02

Flammebrudd Ny start ikke vellykket

F03

Underspenning eller overspenning

F04

Drivstoffpumpe avbrudd / Kortslutning / Overoppvarming

F05

Varmluft motor feil: Avbrudd / Kortslutning / Vifteturtall ikke i godkjent område / Vifte       blokkert

F06

Overoppvarming eller verdioverskridelse vanntemperatursensor

F07

Overoppvarming eller verdioverskridelse varmlufttemperatursensor

F08

Overoppvarming styreenhet på varmeapparat

F09

Brennerluft motor feil: Avbrudd / Kortslutning /Overbelastning / Blokkering

F10

Styreenhet feil / varmeapparat blokkert

F11

Sensor innendørs temperatur Avbrudd / Kortslutning

F12

Varmluft-temperatursensor Avbrudd / Kortslutning

F13

Vanntemperatursensor Avbrudd / Kortslutning Se feilmelding 12

F14

Glødestift / flammevokter avbrudd / kortslutning Se feilmelding 12

F15

For tidlig flammeregistrering Se feilmelding 12

F17

Elektrisk tappeventil Avbrudd / Kortslutning

FEILKODE PÅ DIGITALT PANEL


Kode

Feil

Message 01

No communication between control panel and heater, or faulty control panel.

Message 02

No start of combustion

Message 03

Combustion interrupted

Message 04

High battery voltage

Message 05

Low battery voltage

Message 06

Fuel pump disconnected or system overheated

Message 07

Fuel pump short circuit

Message 08

Failure hot air blower

Message 09

Failure fan amplifier

Message 10

High temperature sanitary water

Message 11

High temperature sanitary water

Message 12

High temperature heating air

Message 13

High temperature heating air

Message 14

Failure cooling air ventilation 

Message 15

Failure combustion air motor

Message 16

Failure combustion air motor

Message 17

Failure control unit

Message 18

Failure cabin temperature sensorMessage 20

Failure heating air temperature sensor

Message 21

Failure heating air temperature sensor

Message 22

Failure sanitary water temperature sensor

Message 23

Failure sanitary water temperature sensor

Message 24

Failure glow plug Glow plug / flame detector disconnection

Message 25

Failure glow plug Glow plug / flame detector short circuit

Message 26

Failure flame detection

Message 27

Failure relay box

Message 28

Failure drain valve

Message 29

Failure drain valve

Message 30

Failure relay 230 V high or low power relay circuitMessage 34

System overheated or relay circuit disconnected

Message 35

Failure relay box 230VMessage 42

Failure 230V heating element