Thermo 50

Thermo 50

Varenavn

Info

Varenr.

Bilde

Pos

Erstatningsvarmer

24V

9018097A

1

1

Vifte TH 50 

24 V 

98235B 

-

-

Styreenhet m/varmeveksler TH 50 

24 V 

9032438A

-

-

Varenavn

Info

Varenr.

Bilde

Pos

Brennerkammer TH 50 Diesel

24 V 

98234B 

2

2

Varenavn

Info

Varenr.

Bilde

Pos

Sirkulasjonspumpe U4847 

24 V 

98237B 

3

1

Varenavn

Info

Varenr.

Bilde

Pos

Drivstoffpume DP 30 Diesel 

24 V 

90379B 

4

2

Hovedledningsnett

-

1320414A

-

-

Feilkoder

Kode

Feil

F00

-

F01

Ingen start

F02

Flammen slokner under drift

F03

under- eller overspenning

F04

Tidlig flammedeteksjon

F05

Flammevakt brudd/kortslutning

F06

Brudd eller kortslutning i temperaturføler kjølevann

F07

Brennstoffpumpe defekt

F08

Forbrenningsluftvifte defekt

F09

Glødeplugg defekt

F10

Varmeapparat for varmt

F11

Sirkulasjonspumpe kortslutning