Thermo Pro 50 Eco

Thermo Pro 50 Eco

Varenavn

Info

Varenr.

Bilde

Pos

Thermo Pro 50 (inkl pumper)

24V

9026553C

1

1

Varenavn

Info

Varenr.

Bilde

Pos

Varmeveksler 

-

1321655A

2

1

Brennkammer 

24V

9026489B

2

2

Styreenhet og Viftemotor 

24V

9027117C

2

3

Glødeplugg

24V

9026490A 

2

4

Vanntemperatur Sensorer 

-

9021769A 

2

6

Eksos Temperatursensor 

varmer index A,B

9026491B 

2

7

Eksos Temperatursensor 

varmer index C ->

1323324A

2

7

Varenavn

Info

Varenr.

Bilde

Pos

Sirkulasjonspumpe 

24 V 

9028635A 

3

1

Vanntilkobling på varmer

-

9026726A

3

2

Varenavn

Info

Varenr.

Bilde

Pos

Drivstoffpume DP42

-

9024803A 

4

1

Hoved ledningsnett til varmer

-

1321839A

-

-

Feilkoder

Feilkode/Blinkkode

Feil

F00

Styreenhet deffekt/varmeapparatsperre

F01

Ingen start

F02

Flammen slokner under drift

F03

under- eller overspenning

F04

Tidlig flammedeteksjon

F06

Brudd eller kortslutning i temperaturføler kjølevann

F07

Brennstoffpumpe defekt

F08

Forbrenningsluftvifte defekt

F09

Glødeplugg defekt

F10

Varmeapparat for varmt

F11

Sirkulasjonspumpe kortslutning

F12

Batteribryter kortslutning

F13

Kupeviftekrets kortslutning

F14

Overhetingssensor kortslutning

F15

Glødeplugg krets defekt

F16

Eksostemperatur for høy

F17

Eksostemperatursensor brudd/kortslutning