DualTop RHA / Evo & ST

Varenavn

Info

Varenr.

DualTop Evo 6

Kun varmer

(9020711C)

1328380A

DualTop Evo 8

Kun varmer (9020713C)

1328381A

Varenavn

Info

Varenr.

Utvendig Pakningssett

Pos 1

For  RHA/Evo

9019406B

Utvendig Pakningssett

Pos 1

For  ST

1328370A

Varenavn

Info

Varenr.

Varmluftsvifte

Pos 5

9019404C

Varenavn

Info

Varenr.

Vann rør

Pos 7 for RHA/Evo

1314773A

Vann rør

Pos 7 for ST

1328310A

Varenavn

Info

Varenr.

Overtrykks ventil

Pos 8

9019405B

Varenavn

Info

Varenr.

Pakning

Pos 9

1320955A

Kjele (boiler)

Pos 10 for RHA/Evo

Bruk erstatningskit

Kjele 

Pos 10 for ST

9040685A

Erstatningskit (ved skifte av eldre kjele (aluminium) til ny type i rustfritt stål)

(BOILER, BAG HEAT CONDUCTANCE PAD, TUBE TO DRAIN OFF DUAL TOP DIVING PUMP,
TUBE TO DRAIN OFF COMPONENT, 2 x INSULATION COMPONENT, INSULATION COMBIVALVE,
INSULATION MAGNETIC-VALVE, BOILER INLET PIPE, BOILER OUTLET PIPE)

1328311A

Plast klips for rør som sitter i kjele.

Denne delen er en del av kjelen 9020709A og kan ikke leveres som løs del

Varenavn

Info

Varenr.

Magnetventil for drenering

Pos 13

9020710B

Varenavn

Info

Varenr.

Vanntemp sensorer

Pos 12

9019400B

Varenavn

Info

Varenr.

Pakningssett thermoenhet

Pos 9

9019415C

Varenavn

Info

Varenr.

Forbrenningsluft vifte

Pos 2

9019409D

Varenavn

Info

Varenr.

Styreenhet DualTop ST 6 /Evo 6 / RHA 100

Pos 3

9019410D

Styreenhet DualTop ST 6 / Evo 8 / RHA 102

Pos 3

1314769C

Varenavn

Info

Varenr.

Overopphetning sensor

Pos 6

9019413B 

Varenavn

Info

Varenr.

Glødeplugg

12V

1314150A

Brennkammer med glødeplugg 

Pos 12

9019412B 

Varenavn

Info

Varenr.

Brass-barb-connector 10 mm (2x)

-

9022380A

Pipe connector 15 - 10 mm (2x)

-

9022381A

Varenavn

Info

Varenr.

Ekstern temp. sensor

L = 3m

9030882A

Drivstoffpumpe  

DP40

9019418C 

Varenavn

Info

Varenr.

Ende deksel innsug

ST 6 / Evo 6 / RHA 100 

9019399B

Ende deksel innsug

ST 8 / Evo 8 / RHA 102

9019654B

Ende deksel utblås

9019402B

Varenavn

Info

Varenr.

Gitter Innluft


9019423B

Stuss innsugsluft

1314904A

Varenavn

Info

Varenr.

Varmekolbe 230V, 1000W

ST 8 / Evo 8 /

RHA 102

9020714A

Releboks 230V (9017455B)

ST 8 / Evo 8 /

RHA 102

1314772B

Varenavn

Info

Varenr.

Thermoenhet

ST 6 / Evo 6 / RHA100

9019946E

Thermoenhet

ST 8 / Evo 8 / RHA102

1314758C

FEILKODE PÅ MANUELT PANEL

Feilmeldinger på betjeningselementet

Antall RØDE blinkimpulser

Kode

Feil

F00

Ingen kommunikasjon mellom betjeningselement og varmeapparat, eller feil ved betjeningselement

F01

Ikke start (etter 2 startforsøk)

F02

Flammebrudd Ny start ikke vellykket

F03

Underspenning eller overspenning

F04

Drivstoffpumpe avbrudd / Kortslutning / Overoppvarming

F05

Varmluft motor feil: Avbrudd / Kortslutning / Vifteturtall ikke i godkjent område / Vifte       blokkert

F06

Overoppvarming eller verdioverskridelse vanntemperatursensor

F07

Overoppvarming eller verdioverskridelse varmlufttemperatursensor

F08

Overoppvarming styreenhet på varmeapparat

F09

Brennerluft motor feil: Avbrudd / Kortslutning /Overbelastning / Blokkering

F10

Styreenhet feil / varmeapparat blokkert

F11

Sensor innendørs temperatur Avbrudd / Kortslutning

F12

Varmluft-temperatursensor Avbrudd / Kortslutning

F13

Vanntemperatursensor Avbrudd / Kortslutning Se feilmelding 12

F14

Glødestift / flammevokter avbrudd / kortslutning Se feilmelding 12

F15

For tidlig flammeregistrering Se feilmelding 12

F17

Elektrisk tappeventil Avbrudd / Kortslutning

FEILKODE PÅ DIGITALT PANEL


Kode

Feil

Message 01

No communication between control panel and heater, or faulty control panel.

Message 02

No start of combustion

Message 03

Combustion interrupted

Message 04

High battery voltage

Message 05

Low battery voltage

Message 06

Fuel pump disconnected or system overheated

Message 07

Fuel pump short circuit

Message 08

Failure hot air blower

Message 09

Failure fan amplifier

Message 10

High temperature sanitary water

Message 11

High temperature sanitary water

Message 12

High temperature heating air

Message 13

High temperature heating air

Message 14

Failure cooling air ventilation 

Message 15

Failure combustion air motor

Message 16

Failure combustion air motor

Message 17

Failure control unit

Message 18

Failure cabin temperature sensorMessage 20

Failure heating air temperature sensor

Message 21

Failure heating air temperature sensor

Message 22

Failure sanitary water temperature sensor

Message 23

Failure sanitary water temperature sensor

Message 24

Failure glow plug Glow plug / flame detector disconnection

Message 25

Failure glow plug Glow plug / flame detector short circuit

Message 26

Failure flame detection

Message 27

Failure relay box

Message 28

Failure drain valve

Message 29

Failure drain valve

Message 30

Failure relay 230 V high or low power relay circuitMessage 34

System overheated or relay circuit disconnected

Message 35

Failure relay box 230VMessage 42

Failure 230V heating element