AirTop 2000 STC

Varenavn

Info

Varenr.

Reservedelsvarmer  

12V / 24V

Bruk basic kit

Varenavn

Info

Varenr.

Styreenhet (D)

12V

9032303A

Styreenhet

24V

9032302A

Styreenhet

12 V marine

9032308A

Varenavn

Info

Varenr.

Overopphetings-sikring

Alle

1322850A

Varenavn

Info

Varenr.

Vifte

-

1302774B

Motor

12 V

9032300A

Motor

24 V

9032301A

Varenavn

Info

Varenr.

Brennkammer med Gødeplugg (Diesel) 

12 V

1302797A 

Brennkammer med glødeplugg

24 V

1322848A

Brennkammer uten Gødeplugg 

Diesel

1322585A

Varenavn

Info

Varenr.

Glødeplugg 

12 V

1322420A

Glødeplugg 

24 V

1322411A

Varenavn

Info

Varenr.

Brenner rør 

Alle

1322722A

Varenavn

Info

Varenr.

Pakningsett

1322586A

Gummiplugg


1303325A

Isolatorer 4 stk


1303326A

Varenavn

Info

Varenr.

Hoved Ledningsnett

4,8m

9033755A

Varenavn

Info

Varenr.

Doseringspumpe DP42 uten demper

-

9024803A

Demper til pumpe

-

478814

Kontakt DP42

-

1318966A

Feilkoder

Dersom varmeapparatet er utstyrt med Kombiur, vil det ved feil vises en feilkode i urets display. Koden forblir der til feilen ved varmeapparatet er rettet.


Dersom varmeapparatet er utstyrt med betjeningselement, vil en feil i varmeapparatet signaliseres ved at kontrollampen for påslått apparat, blinker. Etter en serie raske blink følger feilkoden ved hjelp av et antall blink som tilsvarer tallene i følgende feilkodetabell:

Kode

Feil

F00

Feil i apparatets styring

F01

Ingen start (efter 2 startförsök)

F02

Flammeavbrudd (minst > 3)

F03

For lav eller for høy spenning

F04

For tidlig flammedeteksjon

F05

Flammeovervåkning (bensinvarmeapparat) avbrudd eller kortslutning

F06

Avbrudd ved temperaturføler eller kortslutning i temperaturføler

F07

Avbrudd ved doseringspumpe eller kortslutning i doseringspumpe

F08

Avbrudd i viftemotor eller kortslutning i viftemotor eller overbelastet eller blokkert viftemotor

F09

Brudd i glødestift, eller kortslutning i glødestift

F10

Overheting

F11

Avbrudd ved overhetingssensor eller kortslutning i overhetingssensor

F12

Feillåsing av varmeapparatet

F14

Feilmontert overhetingssensor

F15

Avbrudd ved giver for ønsket temperatur

Dersom alvorlige feil som overoppheting eller manglende start opptrer ofte, vil varmeapparatet bli låst (F12)