AirTop 2000 STC

Varenavn

Info

Varenr.

Luftvarmer AT 2000STC (D)

(kun varmer) 

12V

9032290A

Luftvarmer AT 2000STC (D)

(kun varmer) 

24V

9032291A

Luftvarmer AT 2000STC (D)

(kun varmer) 

12V Marine

9032297A

Varenavn

Info

Varenr.

Styreenhet (D)

12V

9032303A

Styreenhet

24V

9032302A

Styreenhet

12 V marine

9032308A

Varenavn

Info

Varenr.

Overopphetings-sikring

Alle

1322850A

Varenavn

Info

Varenr.

Vifte

-

1302774B

Motor

12 V

9032300A

Motor

24 V

9032301A

Varenavn

Info

Varenr.

Brennkammer med Gødeplugg (Diesel) 

12 V

1302797A 

Brennkammer med glødeplugg

24 V

1322848A

Brennkammer uten Gødeplugg 

Diesel

1322585A

Varenavn

Info

Varenr.

Glødeplugg 

12 V

1322420A

Glødeplugg 

24 V

1322411A

Varenavn

Info

Varenr.

Brenner rør 

Alle

1322722A

Varenavn

Info

Varenr.

Pakningsett

1322586A

Gummiplugg


1303325A

Isolatorer 4 stk


1303326A

Varenavn

Info

Varenr.

Hoved Ledningsnett

4,8m

9033755A

Varenavn

Info

Varenr.

Doseringspumpe DP42 uten demper

-

9024803A

Demper til pumpe

-

478814

Kontakt DP42

-

1318966A

Feilkoder

Dersom varmeapparatet er utstyrt med Kombiur, vil det ved feil vises en feilkode i urets display. Koden forblir der til feilen ved varmeapparatet er rettet.


Dersom varmeapparatet er utstyrt med betjeningselement, vil en feil i varmeapparatet signaliseres ved at kontrollampen for påslått apparat, blinker. Etter en serie raske blink følger feilkoden ved hjelp av et antall blink som tilsvarer tallene i følgende feilkodetabell:

Kode

Feil

F00

Feil i apparatets styring

F01

Ingen start (efter 2 startförsök)

F02

Flammeavbrudd (minst > 3)

F03

For lav eller for høy spenning

F04

For tidlig flammedeteksjon

F05

Flammeovervåkning (bensinvarmeapparat) avbrudd eller kortslutning

F06

Avbrudd ved temperaturføler eller kortslutning i temperaturføler

F07

Avbrudd ved doseringspumpe eller kortslutning i doseringspumpe

F08

Avbrudd i viftemotor eller kortslutning i viftemotor eller overbelastet eller blokkert viftemotor

F09

Brudd i glødestift, eller kortslutning i glødestift

F10

Overheting

F11

Avbrudd ved overhetingssensor eller kortslutning i overhetingssensor

F12

Feillåsing av varmeapparatet

F14

Feilmontert overhetingssensor

F15

Avbrudd ved giver for ønsket temperatur

Dersom alvorlige feil som overoppheting eller manglende start opptrer ofte, vil varmeapparatet bli låst (F12)