AirTop Evo 40/55

Varenavn

Info

Varenr.

Pos

Styreenhet 

12V, ATEvo 40

9029417A

6

Styreenhet 

24V, ATEvo 40

9029421A

6

Styreenhet 

12V, ATEvo 55

9029418A

6

Styreenhet 

24V, ATEvo 55

9029422A

6

Varenavn

Info

Varenr.

Pos

Eksos temp.

sensor

Skal skiftes hver gang varmer åpnes

9029409A

18

Varenavn

Info

Varenr.

Pos

Brenner rør

-

9029410A 

7

Isolatorer

sett a 4 stk

1303326A

11

Overoppheting sensor


1313158A 

12

Varenavn

Info

Varenr.

Pos

Vifte

-

9023385A

3

Varme-beskyttelse

5pk folie

9022102A


Motor

AT Evo 40/55 

12/24v, inkl vifte

9029393A 

4 & 5

Varenavn

Info

Varenr.

Pos

Pakningssett

Skal skiftes hver gang varmer åpnes

1322643A


Varenavn

Info

Varenr.

Pos

Deksel kit

-

9029549A

2,8,10,15

Varenavn

Info

Varenr.

Pos

Brennkammer  

24V, Diesel, m/glødeplugg

9029413A 

4 & 5

Brennkammer  

12V, Diesel, m/glødeplugg

9029412A 

4 & 5

Varenavn

Info

Varenr.

Pos

Glødeplugg

24 V

1314151A

1

Glødeplugg

12 V

1314150A 

1

Brennkammer 

Diesel, u/glødeplugg

9029415A 

2 & 3

Varenavn

Info

Varenr.

Hoved Ledningsnett

4,8m,

Ikke for MC04-panel

9032268A

Hoved Ledningsnett

9,5m.

1319529A

Varenavn

Info

Varenr.

Drivstoffpumpe

DP42

9024803A

Demper til pumpe

-

478814

Kontakt DP42

-

1318966A

Feilkoder

Hvis det oppstår en feil angir apparatet en feilkode via betjeningselementet.
■■ Ved betjeningselementer med display blir feilkodene F01 til F15 angitt på
     displayet. Feilkodene F16 til F19 vises med "- -".
■■ Ved betjeningselementer uten display blir feilkoden angitt med blinkimpulser
    til driftsvisningen. Antall impulser tilsvarer nummeret til feilkoden.

Eksempel for feilkode F03: „.....– – – .....“

Kode

Feil

F00

Styreapparat defekt/varmeapparatsperre/ intern romtemperatursensor defekt

F01

Ingen start

F02

Flammen slokner under drift

F03

Kjøretøynettspenning for lav/ underspenning eller overspenning

F04

Tidlig flammedeteksjon

F07

Brennstoffpumpe defekt

F08

Forbrenningsluftvifte defekt

F09

Glødeplugg defekt

F10

Varmeapparat for varmt

F14

Utblåsningstemperatursensor defekt

F16

Avgasstemperatur overskredet

F17

Avgasstemperatursensor defekt

F18

Nominell verdigiver defekt

F19

Plausibilitetskontroll sensorer ikke korrekt