AirTop Evo 40/55

AirTop Evo 40 / 55

Varenavn

Info

Varenr.

Styreenhet 

12 V,  ATEvo 40

9029417A

Styreenhet 

24 V, ATEvo 40

9029421A

Styreenhet 

12 V, ATEvo 55

9029418A

Styreenhet 

24 V, ATEvo 55

9029422A

Varenavn

Info

Varenr.

Vifte

-

9023385A

Varmebeskyttelse

5pk folie

9022102A

Motor AT Evo 40/55 

12/24v, inkl vifte

9029393A 

Varenavn

Info

Varenr.

Brennkammer med glødeplugg (D) 

24 V

9029413A 

Brennkammer med glødeplugg (D) 

12 V

9029412A 

Varenavn

Info

Varenr.

Glødeplugg

24 V

1314151A

Glødeplugg

12 V

1314150A 

Brennkammer uten glødeplugg(D) 

-

9029415A 

Varenavn

Info

Varenr.

Brenner rør

-

9029410A 

Varenavn

Info

Varenr.

Isolatorer

sett a 4 stk

1303326A

Overopphetnings-sensor

-

1313158A 

Varenavn

Info

Varenr.

Pakningssett

-

1322643A

Varenavn

Info

Varenr.

Eksostemperatur-sensor

-

9029409A

Varenavn

Info

Varenr.

Ledningsnett 4,8m

-

9032268A

Ledningsnett 9,5m

1319529A

Varenavn

Info

Varenr.

Deksel kit

-

9029549A

Feilkoder

Hvis det oppstår en feil angir apparatet en feilkode via betjeningselementet.
■■ Ved betjeningselementer med display blir feilkodene F01 til F15 angitt på
     displayet. Feilkodene F16 til F19 vises med "- -".
■■ Ved betjeningselementer uten display blir feilkoden angitt med blinkimpulser
    til driftsvisningen. Antall impulser tilsvarer nummeret til feilkoden.

Eksempel for feilkode F03: „.....– – – .....“

Kode

Feil

F00

Styreapparat defekt/varmeapparatsperre/ intern romtemperatursensor defekt

F01

Ingen start

F02

Flammen slokner under drift

F03

Kjøretøynettspenning for lav/ underspenning eller overspenning

F04

Tidlig flammedeteksjon

F07

Brennstoffpumpe defekt

F08

Forbrenningsluftvifte defekt

F09

Glødeplugg defekt

F10

Varmeapparat for varmt

F14

Utblåsningstemperatursensor defekt

F16

Avgasstemperatur overskredet

F17

Avgasstemperatursensor defekt

F18

Nominell verdigiver defekt

F19

Plausibilitetskontroll sensorer ikke korrekt