Thermo Top Evo 4/5/5+

Thermo Top Evo 4 / 5 / 5+

Varenavn

Info

Erstatningsvarmer Evo 4 Diesel

Bruk 1314816B

Erstatningsvarmer Evo 5 Diesel

Bruk 1314815B

Erstatningsvarmer Evo 5+ Diesel

Bruk 1314814A

Varenavn

Info

Varenr.

Varmeveksler

Inkl temp.givere

1315950A

Varenavn

Info

Varenr.

Brennkammer

Diesel

1315947A

Brennkammer

Bensin

1315948A

Varenavn

Info

Varenr.

Glødeplugg

12V

1315949B

Varenavn

Info

Varenr.

Styreenhet & vifte Evo 4

Diesel

1315943A

Styreenhet & vifte Evo 5

Diesel

1315941A

Styreenhet & vifte Evo 5+

Diesel

1315942A

Varenavn

Info

Varenr.

Deksel sett


1316036A

Varenavn

Info

Varenr.

Vannpumpe U4847 18 mm 

12 V 

1316193A 

Kabel for U4847 400mm 

-

1320306A 

Kabel for U4847 600mm 

1319967A

Kabel for U4847 1500mm 

1320307A

Feste for sirkulasjonspumpe

-

1322858A

Varenavn

Info

Varenr.

O-ringer og festebøyle til vannstusser 


1322832A

Varenavn

Info

Varenr.

Vannstusser på varmer

1 stk rett og 1 stk  90o

1315786A

Vannstusser på varmer

2 stk rette

1322719A

Vannstusser på varmer

2 stk  90o

1315743A

Varenavn

Info

Varenr.

Lyddemper innsugsluft


1315744B

Varenavn

Info

Varenr.

Avstandsringer eksosrør


1317843A

Varenavn

Info

Varenr.

Drivstoffpumpe Bensin/Diesel 

DP42, 12/24 V

1322839A

Varenavn

Info

Varenr.

Plugg diagnose bro

-

9032282A

Hovedkabel nett

-

1320330A

Varenavn

Info

Varenr.

Standardbrakett


1320500A

Brakett 2-delt

1317217A

Varenavn

Info

Varenr.

Brakett 

Horisontal mont.

1320495A

Brakett 

Vertikal mont.

1320494A

Feilkode 

beskrivelse

Norsk forklaring

KOMPONENT FEIL

00

No error

Ingen feil

01

Defective control unit

Styreenhet defekt, feilaktig EOL-programmering eller feil på temperatursensor

08

Metering pump short circuit

Doseringspumpestrømkrets
kortsluttet til jord

0B

Circulating pump short circuit

Sirkulasjonspumpe kortsluttet til jord eller motor overbelastet

10

Coolant changeover valve short circuit

Kjølevæskeventil kortsluttet til jord

13

Vehicle fan power circuit short circuit

Kjøretøyviftens strømkrets kortsluttet til jord

15

Combustion air fan blocked

Forbrenningsvifte blokkert

19

Glow/ignition element power circuit short circuit

Glødeplugg eller støpsel er kortsluttet til gods

1B

Overheat sensor short circuit

Overopphetingssensor kortsluttet
til jord

2D

The combustion-air fan power circuit is defective

Viftemotorturtall ligger under forventet verdi

2E

The glow/ignition-element power circuit is defective

Glødestiftmotstand ligger utenfor gyldig verdiområde

3A

W-bus/LIN-bus short circuit to earth

Feil i /på W-bus signal

3C

Internal control unit error 60

3D

Internal control unit error 61

3E

Internal control unit error 62

3F

Wrong version dataset loaded

40

Glow plug / electronic ignition unit - glow filament interruption

Brudd i en av kretsene til glødestiften/ tenngnistgiveren

81

EOL checksum error

Kontrollsumfeil i EOL-dataposten i
EEPROM

88

Metering pump interruption

Brudd i doseringspumpe, strømkrets eller kortslutning til +Ub

89

Combustion air fan interruption

Brudd i forbrenningsluftvifte, strømkrets eller kortslutning til +Ub

8B

Circulating pump interruption

Brudd i sirkulasjonspumpe, strømkrets eller kortslutning til +Ub

90

Coolant changeover valve open circuit

Brudd i kjølevæskesjalteventil, strømkrets eller kortslutning til +Ub

94

Temperature sensor interruption

Brudd i temperatursensor eller kortslutning til +Ub

99

Glow plug / electronic ignition unit interruption

Brudd i glødestift- / tenngnistgiver eller kortslutning til +Ub

AB

Overheat sensor interruption

Brudd i  overopphetingssensor, strømkrets eller kortslutning til +Ub

GENERELLE FEIL

00

No error

Ingen feil

02

No start

Ingen start

04

Supply voltage too high

Driftsspenning for lenge utenfor tillatt verdi

05

Flame was detected prior to combustion

Flammesensoren har registrert flamme før forbrenning

06

Heating unit overheated

Overopphetingssperre aktivert (varmer overopphetet)

11

ECU wrong coded

Feilkodet styreenhet eller feil varmer (mht. drivstofftype) montert

12

W bus communication failure

W-Bus feil, protokollfeil

2F

Flame abort

Flammen sluknet under drift. Det gjennomføres et nytt startforsøk.

37

Coolant temperature during
initial start-up too high

38

Initial starting attempt failed

39

Initial starting attempt failed – not
restarting

3F

Wrong version
dataset loaded

4C

Overvoltage component protection

Utkobling ved høy overspenning
for å beskytte komponenter

4E

Customer specific fault 3

81

EOL checksum error

Kontrollsumfeil i EOLdataposten
i EEPROM

82

No start during testrun

Ikke start ved testkjøring

83

Flame failure

Flammen har sluknet mer enn FAZ
(EEPROM) ganger i en varmesyklus

84

Operating voltage too low

Driftsspenning for lenge under tillatt minimumsverdi

86

Excessive water temperature
without combustion process

Feilen genereres dersom
vanntemperaturen har overskredet
145 °C i dvalemodus

87

Heater lock-out permanent

Den permanente låssperren
ble aktivert (Varmer gått i lås)

92

Command refresh failure

Kunne ikke etterkomme
kommando. Ikke drift eller feilutkobling når feilen oppstår

9C

Heating time exeeded

Tilgjengelig varmetid for Intelligent underspenningsutkobling
oppbrukt

A9

Insufficient Coolant Flow

Feilen oppstår dersom
kjølevæsketemperaturen
overskrider terskelen for
utbrenning i dvalemodus i fasene Start / GPR (glødestiftrampe)
/ FMM (flammevaktmålefase)

AA

S on W-Bus not succeed

Kunne ikke sende via W-bus (heller ikke etter å ha gjentatt
melding fire ganger, eller manglende eller ødelagt svar)

AB

Overheat sensor interruption

Brudd i overopphetingssensor, strømkrets eller kortslutning til +Ub