Marine Kit

Marine Kit

AT2000STC Marinepakke Luftvarme

Posisjon

Innhold AT2000STC

1

Varmer 12V

2

Gitter innluft Ø60

3 / 3a

Reostatbryter / Multicontroll

4

Ekstern temp,sensor

5

Drivstoff pumpe DP42

6

Holder for drivstoff pumpe

7

Hovedkabelsett 

8

Ledningsnett drivstoffpumpe L=7m

9

Pakning

10

Overgang Eksos Ø22/24

11

Eksoslyddemper Marine Ø24, L=1,8m

12

Skroggjennomføring eksos Ø24

13

Drivstoff slange L=5m

14

Monteringsdeler drivstoff

15

Forbrenningsluftslange L=0,3m

16

Forbrenningsluft lyddemper

17

Tankuttak

18

Drivstoff filter

19

Brakett

20

Vibrasjonsdemper drivstoff

21-26

Monteringsdeler

Vare

Artikkel nr

AT2000STC 12V, 2 kW,  opp til 26ft

Inkl. multicontroll

9034777BBetjening:


Thermostatbryter

1322581A

Unicontroll

9034520A

Thermo Connect

9040223ATillegg:


Slangesett til AT2000 STC. Til 2 kabiner


Innhold    

- T-stykke 60x60x60    

- 2 stk luftdyser 60mm    

- klemmer 55-70mm    

- 4m varmluftslange 60mm    

- Lyddemper varmluft

8710194A

AirTop Evo 40 / 55 Marinepakke Luftvarme

Posisjon

Innhold AT 40/55 

1

Std. Varmer 12V/24V

2

Gitter innluft Ø90

3 / 3a

Reostatbryter / Multicontroll

4

MC04 Panel

5

Drivstoff pumpe DP42

6

Holder for drivstoff pumpe

7

Hovedkabelsett 9,5m

8

Ledningsnett drivstoffpumpe L=7m

9

Pakning

10

Eksoslyddemper Marine Ø24, L=1,8m

11

Slangeklemme Ø28-35

12

Skroggjennomføring eksos Ø24

13

Drivstoff slange L=5m(12V), 8m(24V)

14

Monteringsdeler drivstoff

15

Forbrenningsluftslange L=0,3m

16

Forbrenningsluft lyddemper

17

Tankuttak

18

Drivstoff filter

19

Brakett

20

Ekstern temp. sensor 2,5m

21

Vibrasjonsdemper drivstoff

22-26

Monteringsdeler

Vare

Artikkel nr

AT Evo 40 12V, 4kW, opp til ca 36ft 

inkl multicontroll

9036994A

AT Evo 40 24V, 4kW, opp til ca 36ft 

inkl multicontroll

9036995ABetjening:


Thermostatbryter

1322581A

Multicontroll AT Marine/RV

9030910C

Brakett Multikontroll

9030077A

Unicontroll

9034520A

Thermo Connect

9040223ATillegg:


Slangesett til AT Evo 40. Til 3 kabiner


Innhold:    

- 1 stk Y-stykke 90x90x90    

 - 1 stk Y-stykke 90x60x90    

 - 2 stk 90mm dyser inkl mutter    

 - 1 stk 60mm dyse inkl mutter    

 - Klemmer 55-70mm og 71-95mm    

 - 8m Varmluftslange 90mm    

 - 2m Varmluftslange 60mm    

 - Lyddemper for varmluft

8710102AAirTop Evo 55, 5,5 kW, Marinekit, opp til ca 45ft


AT Evo 55 12V, 5,5kW, opp til 45ft

inkl multicontrol

9036996A

AT Evo 55 24V, 5,5kW, opp til 45ft

inkl multicontrol

9036998ABetjening:


Multicontroll AT Marine/RV

9030910C

Brakett Multikontroll

9030077A

Thermostatbryter

1322581A

Unicontroll

9034520A

Thermo Connect

9040223ATillegg:


Slangesett til AT Evo 55. Til 4 kabiner

Innhold:   

- 1 stk Y-stykke 90x90x90   

- 1 stk Y-stykke 90x60x90   

- 3 stk 90mm dyser inkl mutter   

- 1 stk 60mm dyse inkl mutter   

- Klemmer 55-70mm og 71-95mm   

- 10m Varmluftslange 90mm   

- 2m Varmluftslange 60mm   

- Lyddemper for varmluft

8710195A

ThermoTop Evo / Thermo Pro50Eco Marinepakke Vannvarme

Posisjon

Innhold

1

Varmer

2

Sirkulasjonspumpe

3

Brakett

4

Betjeningspanel

5

Hovedledningsnett

6

Monteringsdeler 

7

Eksos rør med lyddemper

8

Skrog gjennomføring

9

Innsugslange

10

Lyddemper innsugsluft

11-12

Drivstoffpumpe inkl mont deler

13

Tankuttak

14

Vannstusser

15

Monteringsdeler vann

Vare

Artikkel nr

ThermoTop Evo, Diesel, 12V, Marine, 5kW

9038892B

Thermo Pro 50, Diesel, 24V, Marine, 5kW

9028080DBetjening:


På/Av bryter

9032550A

Multicontroll TT Marine/RV

9030911B

Brakett for multicontroll

9030077A

Fjernkontroll kit T91 Holiday 

9018150C

Unicontrol

9034520A

Thermo Connect

9040223A

Thermo Pro 90 Marinepakke Vannvarme

Posisjon

Innhold

1

 

Varmer 12V/24V inkl sirk.pumpe(untatt Chiller)

2

Styreenhet

3

Drivstoff pumpe

4

Hovedledningsnett L=0,57m

5

 

Ledniongsnett drivstoff pumpe L=5m

6

Bryter på/av

7

Ledningsnett m/Sikringsholder

8

Brakett

9

T-stykke 8x5x8 inkl klemmer og slange

10

Drivstoff slange Ø5/ø1,5 L=6m

11-12

Monteringsdeler drivstoff

13

Kjølevannslange ø20 L=2,2m

14

Forbr.luft lyddemper ø30 L=1,16m

15

Eksoslyddemper Ø38

16

Eksosrør Ø38 L=1,6m

17-22

Monteringsdeler

23

Skroggjennomføring

Vare

Artikkel nr

TP90 varmer 12V Marinekit, 9kW

9029940C

TP90 varmer 24V Marinekit, 9kW

9029941CTP90 varmer 12V, Chiller 9kW

9029942C

TP90 varmer 24V, Chiller 9kW

9029943CBetjening:


På/Av bryter

9032550A

Multicontroll TT Marine/RV

9030911B

Brakett for multicontroll

9030077A

Fjernkontroll kit T91 Holiday 

9018150C

Unicontroll

9034520A

Thermo Connect

9040223ATillegg:


Tankuttak

1322632A