Batteri tilbehør

Batteriovervåkning

Når du setter sammen en DC-installasjon for en båt eller kjøretøy, det er mer å ta hensyn til enn bare riktig valg av batteri og tilhørende ladesystemer. En rekke andre ting som kan ha noe å gjøre med batteriet, eller er koblet til det, kan påvirker sluttresultatet.


Vi tilbyr både analog eller digitalt batteri overvåkingsanordninger, alle våre komplette systempakker leveres med våre 5, 7 eller 10 tommers TOUCH-paneler som inkludere digital overvåking og funksjonalitet.


  • 52 mm rund, analog stil
  • 5 tommers touchskjerm med  WP - BM Smart Shunt
  • Intelligent batteriovervåking inkludert time-to-go
  • Fjernavlesning over smarttelefon / internett valgfritt