Galvanisk Isolator

Galvanisk Isolator

Å Koble til en yacht eller et skip til landstrøm i en havn kan føre til skade på fartøyet hvis galvanisk isolasjon ikke er til stede.


Galvanisk korrosjon kan drastisk skade fartøyets metalldeler under vann. Korrosjon kan delvis forhindres ved anvendelse av galvaniske anoder (offer anoder) under vannlinjen. Hvor effektiv en anode er avhengig av en god elektrisk tilkobling, og er direkte proporsjonal med  overflatearealet av anoden.


WP Orange Range

  • Kobler et skip trygt til landstrøm
  • Beskytter mot galvanisk korrosjon
  • Perfekt løsning for polyester yachter
  • Tilgjengelig for 30 eller 60 Ampere nett tilkobling
  • Utstyrt med en "system aktiv" signal