WhisperPower

WhisperPower

Her finner dere oversikt på forbruksdeler til WhisperPower Generatorer.

For ytterligere oversikt på produkter og deler gå til siden: www.whisperpower.no

Service Kit Marine

Service Kit Mobile

Andre deler


Whisper Power Væsker & Olje

WP40222214           WPL Coolant G12, 4 liter (Recommended coolant) 

WP40222244           WPL-15W40 General, Lubricant oil, 4 liter (Recommended oil type) 

WP40222224           WPL 10W40 Premium Long Drain, Lubricant oil, 4 liter, 


Drivstoff filter 

WP40209030          General Fuel Filter 

WP40206122           Fuel Filter SQ16 / 20 / 25 / 27 / 32 

WP40230092           Filter for strainer fuel/water separator     


Olje filter 

WP40401395            Oil Filter WP1-Cylinder 

WP40203121             Oil Filter M 

WP40206121             Oil Filter SQ16 

WP40208121             Oil Filter SQ20 / 25 / 27 / 32 

WP40403121             Oil Filter GV8/10 GV2/GV3 - K 

WP40405121             Oil Filter GV15 / GV3 PLUS - K     


V-Reim 

WP50203120          V-belt SC6/8/10, SQ6 

WP50205120          V-belt SQ8/10/12 

WP50206120          V-belt SQ16 

WP50208119           V-belt SQ20 / 25 / 27 / 32 

WP40403120           V-belt GV8/10 GV2/GV3 - K 

WP40405120           V-belt GV15 / GV3PLUS - K    


Luft filter 

WP40401329            Air filter WP1-Cyl. 

WP50230007           Air filter SQ-serie     


Kjølevann pumpe 

WP40201270           Coolant pump SC3.5 / GV 4 / GV7i 

WP40201870           Coolant pump SC6/8/10 

WP40201470           Coolant pump SQ6/8/10/12 

WP50201370           Coolant pump SQ16 

WP50208186           Coolant pump SQ20 / 25 / 27 / 32 

WP40409011            Impeller + O-ring Kit (Coolant pump 40201270) 

WP40209011            Impeller Coolant pump + gasket kit up to SQ15 

WP40206254            Impeller Coolant pump + gasket kit SQ16 

WP40208254            Impeller Coolant pump + gasket kit SQ20 / 25 / 27 / 32     


Drivstoff lift pumpe 

WP40230410             Fuel lift pump kit universal     


Kondensator kit*) 

WP50212630             Capacitor kit 2uF 

WP50212613              Capacitor kit 4uF 

WP50212628             Capacitor kit 20uF 

WP50212629              Capacitor kit 25uF 

WP50212620              Capacitor kit 30uF 

WP50212618              Capacitor kit 31,5uF 

WP50212617              Capacitor kit 35uF 

WP50212616              Capacitor kit 40uF 

WP50212615              Capacitor kit 45uF 

WP50212670             Capacitor box extern  

*) Kun for SC og SQ generatorer    


Deksel lås

WP50209050            Plastic hook 

WP50209051             Elastic Silicone Transparent 

WP40209068             Latch Draw

WP50209094             Latch Shift Chrome 

WP50209095             Latch Panel Chrome