Thermo / DW 230/300/350

Hvilken informasjon er viktig


På Varmeren sitter det ett skilt som er viktig for å definere riktig reservedel.

Varenavn

Info

Varenr.

Pos

Innsug deksel  (2710385A)

Alle 

1320318A 

19

Plast vifte (20641B)

Alle 

1320583A 

20

Motor 24V (21317B)

Th/DW 230 

1319990A 

21

Motor 24V (21318B)

Th/DW 300 

1319991B

22

Motor 24V (21319B)

Th/DW 350 

1319992A 

23

Kobling (11117847A)

Alle 

1321022A 

24

Styreenhet DW

SG1572D sett (65272F)

DW 

1320863A 

33

Styreenhet Thermo SG1572D (63482F)

Thermo 

1320405A 

31

Coil (11113935A)

Alle 

1320252A

32

Varenavn

Info

Varenr.

Pos

Tenn elektrode (14846D)

Alle

1319545A 

1

Dyse delavan

0,65 GPH 80GR (470716Z)

Th/DW 230 

1319534A

2

Dyse delavan

0,85 GPH 80GR (2710235B)

Th/DW 300 

1319535A

3

Dyse delavan

1,00 GPH 80GR (2710236B)

Th/DW 350 

1319536A

4

Plate for fotocelle 

Alle 

1320181A 

6

Dieselpumpe 

Alle 

9810200A 

11

Rep. sett Trykkventil 

Alle

1322637A

12

Magnetventil (11117507A)

Alle 

1319616A 

13

Rep. sett magnetventil (11113599B)

Alle 

1319389A 

14

Flammevakt/Fotocelle (19970A)

Alle 

1320504A 

16

Justerings ring (til CO2) (20820B)

Alle 

1319599A 

17

Varenavn

Info

Varenr.

Pos

Overopphetingsbryter 125° (82823D)

Thermo 

1319960A

1

Temperatursensor Thermo (14941B)

Thermo 

1319548A 

3

Varenavn

Info

Varenr.

Pos

Overopphetingsbryter 125° (14944B)

DW 

1319958A

1

Temperatursensor DW (14913C)

DW / Vann utløp

1319547A 

3

Overopphetingsbryter 138° (14945C)

DW 

1319550A

10

Temperatursensor Thermo (14941B)

DW / Vann innløp

1319548A 

13

Varenavn

Info

Varenr.

Pos

Brenner rør (44325A)

Thermo 

9810282A

1

Varmeveksler (86710A)

Thermo 

9810040A

2

Brenner rør (464333Z)

DW

9810129A 

10

Varmeveksler (19974A)

DW 

9810029A

11

Feilkoder

Kode

Feil

F00


F01

Ingen start

F02

Flammen slokner under drift

F03

under- eller overspenning

F04

Tidlig flammedeteksjon

F05

Flammevakt brudd/kortslutning

F06

Brudd eller kortslutning i temperaturføler kjølevann

F07

magnetventil for drivstoff deffekt

F08

Forbrenningsluftvifte defekt

F09

Sirkulasjonspumpe deffekt

F10

Varmeapparat for varmt

F11

Tennelektrode (coil) deffekt

F12

Feillåsing av varmeapparatet