Thermo Plus 230/300/350

Thermo Plus 230/300/350

fra Valeo/Spheros

Hvilken informasjon er viktig


På Varmeren sitter det ett skilt som er viktig for å definere riktig reservedel.

Varenavn

Info

Varenr.

Pos

Gitter Innsug deksel  

1320102A

1

Beskyttelse innsug 

9036251A

2

Innsugslange kit


9810205A

3

Temperatur sensor


9810307A

4

Varenavn

Info

Varenr.

Pos

Varmeveksler


9810308A

1

Brenner rør

Plus 230 / 300

9810282A

2

Brenner rør

Plus 350

9810272A

2

Brenner hode

Plus 230

SPH11122001A

3

Brenner hode

Plus 300

SPH11122003A

3

Brenner hode

Plus 350

SPH11122005A

3

Varenavn

Info

Varenr.

Pos

Vift

9810310A

2

Styreenhet SG1589

23 kW

9810311A

3

Styreenhet SG1589

30 kW

9810325A

3

Styreenhet SG1589

35 kW

9810312A

3

Kobling

9010275A

5

Varenavn

Info

Varenr.

Pos

Drivstoff pumpe

9810314A

1

Tetnings kit Drivstoff pumpe

1319542A 

2

Magnet ventil kit

9810261A

3

Coil

9810317A

6

Tenn-elektrode

1319545A

7

Skive

9810318A

8

Dyse

23 kW

1319534A

9

Dyse

30 kW

1319535A

9

Dyse

35 kW

1319536A

9

Feilkoder

Kode

Feil

F00


F01

Ingen start

F02

Flammen slokner under drift

F03

under- eller overspenning

F04

Tidlig flammedeteksjon

F05

Flammevakt brudd/kortslutning

F06

Brudd eller kortslutning i temperaturføler kjølevann

F07

magnetventil for drivstoff deffekt

F08

Forbrenningsluftvifte defekt

F09

Sirkulasjonspumpe deffekt

F10

Varmeapparat for varmt

F11

Tennelektrode (coil) deffekt

F12

Feillåsing av varmeapparatet