AirTop 2000 ST

Varenavn

Info

Varenr.

Pos

Styreenhet

12V

9013146A 

9

Styreenhet

24V

1322865A 

9

Styreenhet

12 V marine

9013149A

9

Varenavn

Info

Varenr.

Pos

Vifte

-

1302774B

1

Pakningsett

Alle

1322586A

3

Brennkammer med Gødeplugg (Diesel) 

12 V

1302797A 

5

Brennkammer uten Gødeplugg 

12 V - 24 V 

1322585A

5

Brenner rør 

Alle

1322722A

6

Isolatorer 4 stk

-

1303326A

8

Overopphetingssikring

Alle

1322850A

9

Glødeplugg 

12 V

1322420A

11

Glødeplugg 

24 V

1322411A

11

Motor

12 V

1303846A 

12

Motor

24 V

1303848A 

12

Doseringspumpe DP30 med demper (D) 

24 V 

85155A

-

Doseringspumpe DP30

12 V 

1320292A

-

Hoved ledningsnett

4,8m

1320459A

-

Feilkoder

Dersom varmeapparatet er utstyrt med Kombiur, vil det ved feil vises en feilkode i urets display. Koden forblir der til feilen ved varmeapparatet er rettet.


Dersom varmeapparatet er utstyrt med betjeningselement, vil en feil i varmeapparatet signaliseres ved at kontrollampen for påslått apparat, blinker. Etter en serie raske blink følger feilkoden ved hjelp av et antall blink som tilsvarer tallene i følgende feilkodetabell:

Kode

Feil

F00

Feil i apparatets styring

F01

Ingen start (efter 2 startförsök)

F02

Flammeavbrudd (minst > 3)

F03

For lav eller for høy spenning

F04

For tidlig flammedeteksjon

F05

Flammeovervåkning (bensinvarmeapparat) avbrudd eller kortslutning

F06

Avbrudd ved temperaturføler eller kortslutning i temperaturføler

F07

Avbrudd ved doseringspumpe eller kortslutning i doseringspumpe

F08

Avbrudd i viftemotor eller kortslutning i viftemotor eller overbelastet eller blokkert viftemotor

F09

Brudd i glødestift, eller kortslutning i glødestift

F10

Overheting

F11

Avbrudd ved overhetingssensor eller kortslutning i overhetingssensor

F12

Feillåsing av varmeapparatet

F14

Feilmontert overhetingssensor

F15

Avbrudd ved giver for ønsket temperatur

Dersom alvorlige feil som overoppheting eller manglende start opptrer ofte, vil varmeapparatet bli låst (F12) og kan da låses opp og settes i drift igjen ved bryte av driftsspenningen for apparatet mens varmeapparatet er slått på (f.eks. ved å fjerne sikringen) og å kople det til igjen.