HL90

Varenavn

Info

Varenr.

Bilde

Pos

Glødeplugg

-

1320536A

1

3

Flammevakt

-

1316888A

1

5

Styreenhet SG1561

24 V

1316887A

1

8

Motor

24 V

9024066A

2

5

Motstand motor

24 V

1320850

2

7

O-ring 

140x4

1313722A

2

9

Kobling

2 stk

1320166A

2

10

Forstøverskive

-

1320260A

2

13

Overopphetnigsbryter

-

97703A

2

16

Motstand glødeplugg

24 V

1316892A

2

22

Doseringspumpe DP30 med demper (D) 

24 V

1322422A

-

-

Doseringspumpe DP30

12 V

1320292A

-

-

Feilkoder

Kode

Feil

F00

Styrenhetsfel

F01

Ingen start (efter 2 startförsök)

F02

Flamman slocknat (minst > 5)

F03

Under- eller överspänning

F04

För tidig flamavkänning

F06

Temperatursensor avbrott ellerTemperatursensor kortslutning

F07

Doseringspump avbrott eller doseringspump kortslutning

F08

Fläktmotor avbrott eller fläktmotor kortslutning eller fläktmotor fel varvtal

F09

Glödstift avbrott eller Glödstift kortslutning

F10

Överhettning

F11

Temperaturbegränsare avbrott eller temperaturbegränsare kortslutning

F12

Börvärde (avbrott/kortslutning