Thermo Pro 50 Eco

Varenavn

Info

Varenr.

Thermo Pro 50

(inkl pumper)

24V

9026553C

Varenavn

Info

Varenr.

Varmeveksler 

TP50

1321655A

Varenavn

Info

Varenr.

Brennkammer 

Inkl glødeplugg, 24V

9026489B

Varenavn

Info

Varenr.

Glødeplugg

24V

9026490A 

Varenavn

Info

Varenr.

Styreenhet og Viftemotor 

24V

9027117C

Varenavn

Info

Varenr.

Vann temperatur sensorer

9021769A

Varenavn

Info

Varenr.

Eksostemperatur sensor

For 9025827A/B

9026491B

Eksostemperatur sensor

For 9025827C

1323324A

Varenavn

Info

Varenr.

Deksel kit

TP50

1316036A

Varenavn

Info

Varenr.

Vanntilkobling

Ø20

9026726A

Varenavn

Info

Varenr.

Sirkulasjonspumpe

24V, U4847

9028635A

Kabel sirkulasjonspumpe

600mm

1319967A

Varenavn

Info

Varenr.

Feste Sirkulasjonspumpe

1322858A

Varenavn

Info

Varenr.

Drivstoffpume DP42

-

9024803A 

Varenavn

Info

Varenr.

Hoved ledningsnett til varmer

-

1321839A

Feilkoder

Blinkkode feilkode avlest i analogt display

Feil

Feilkode avlest i multicontrol/ Unicontrol via W-bus

F00

Styreenhet deffekt/ varmeapparatsperre

F01
F81
F91
F92
F07

F01

Ingen start

F02
F82
F4E

F02

Flammen slokner under drift

F03

F03

under- eller overspenning

F04

F84

F04

Tidlig flammedeteksjon

F05

F06

Brudd eller kortslutning i temperaturføler kjølevann

F14
F94

F07

Brennstoffpumpe defekt

F08
F88

F08

Forbrenningsluftvifte defekt

F09
F89
F95

F09

Glødeplugg defekt

F8A

F0A

F10

Varmeapparat for varmt

F06

F11

Sirkulasjonspumpe kortslutning

F0B
F8B

F12

Batteribryter kortslutning

F16

F13

Kupeviftekrets kortslutning

F13

F14

Overhetingssensor kortslutning

F1B
FAB

F15

Glødeplugg krets defekt

F2E
F22

F16

Eksostemperatur for høy

F4F

F17

Eksostemperatursensor brudd/kortslutning

F31
F4D