AirTop 3500/5000ST

Varenavn

Info

Varenr.

Pos

Styreenhet Marine AT3500ST

12V

9009682A

3

Styreenhet Marine AT3500ST

24V

9009683A

3 - utgått

Styreenhet Marine AT5000ST

12V

9009684A

3

Styreenhet Marine AT5000ST

24V

9009686A

3

Styreenhet AT3500ST

12 V

9006824A

3

Styreenhet AT3500ST

24 V 

9006821A

3

Styreenhet AT5000ST

12 V

9006822A

3 - utgått

Styreenhet AT5000ST

24 V 

9006820A

3

Overopphetingssensor 

-

1313158A 

4

Deksel kit


9029549A

2, 5, 6, 7

Varenavn

Info

Varenr.

Pos

Pakningsett

-

1322643A 

2

Brenner rør

-

9006653A 

3

Glødeplugg

24 V

9004215B 

6

Glødeplugg

12 V

9004214B 

8

Brennkammer uten glødeplugg

Diesel

9004220A 

8

Brennkammerer med glødestift inkl pakn.sett

12 V, Diesel

9004217A 

10

Brennkammerer med glødestift inkl pakn.sett

24 V

9004218A 

10

Motor m/vifte AT3500ST

12 V

9004209A 

11

Motor m/vifte AT3500ST

24 V

9004210A 

11

Motor m/vifte AT5000ST

12 V

9004211A 

11

Motor m/vifte AT5000ST

24 V

9004212A 

11

Intern Temp sensor 

-

9020541A 

-

Doseringspumpe DP30 med demper (D) 

12V, 

1322450A


Doseringspumpe DP30 med demper (D) 

24V, (85155A)

1322422A

-

Doseringspumpe DP30

12V

1320292A


Doseringspumpe DP30

24V

90379B

-

Hovedledningsnett

4,8m

1319836A

-

Hovedledningsnett

9,5m, marine

1320701A

-

Feilkoder

Angivelse av feilkode skjer på betjeningselementet etter at det har oppstått en feil ved at
innkoblingskontrollen/feilkodeindikatoren blinker. Etter en rask pulssekvens angis den
aktuelle feilkoden gjennom en sekvens av lange blinkpulser i henhold til tallene i tabellen
nedenfor.

Kode

Feil

F00

Feil på styreenhet

F01

Starter ikke (etter 2 startforsøk)

F02

Flammen slokker (minst > 3)

F03

Under- eller overspenning

F04

For tidlig flammeregistrering

F06

Temperaturføler avbrudd eller kortslutning

F07

Doseringspumpe avbrudd eller kortslutning

F08

Viftemotor avbrudd, kortslutning, overbelastet eller blokkert

F09

Glødestift avbrudd eller kortslutning

F10

Overoppheting

F11

Overopphetingssensor avbrudd eller kortslutning

F12

Varmeapparatsperre

F13

Varmeapparatsperre permanent

F14

Overopphetingssensor feil montert

F15

Nominell verdigiver kortslutning