AirTop 2000/2000S

Varenavn

Info

Varenr.

Pos

Styreenhet (Diesel) 

12V

1323325A

6

Styreenhet (Diesel) 

24V

1322711A

6

Intern temp.føler

-

1322750A

8

Varenavn

Info

Varenr.

Pos

Isolermatte under dekksler 

x 4 

1303326A 

1

Motor m/vifte

12 V 

84841B 

2

Motor m/vifte

24 V

1322633A

3

Brennkammer med Glødeplugg og flammevakt (D) 

12 V, Diesel

65787C 

26

Brennkammer uten glødeplugg

Diesel

1322924A

28

Glødeplugg

24 V 

1322408A 

35

Glødeplugg 

12 V 

1322415A

25 / 30

Flammevakt

-

1322407A

24 / 29 / 34

Brenner rør

-

1322722A

41

Pakningsett

-

1322638A

42

Overopphetingssikring

-

1322705A

46

Hoved ledningsnett

5m m/diagnose

1319770A


Hoved ledningsnett

5m u/diagnose

1320419A

Rep.sett kontakter 

-

9011968A 

-

Doseringspumpe DP30 med demper (D) 

24 V 

85155A

-

Doseringspumpe DP30

12 V 

1320292A

-

Feilkoder

Kode

Feil

F01

Ingen start (efter 2 startförsök)

F02

Flamman slocknat (minst > 5)

F03

under- eller overspenning

F04

Tidlig flammedeteksjon

F05

 Flammvaktsavbrott eller kortslutning av temperaturgivaren

F06

Temperatursensor avbrott eller temperatursensor kortslutning

F07

Doseringspump kortslutning

F08

Fläktmotor avbrott eller fläktmotor kortslutning eller fläktmotor överlast eller blockerad

F09

Glödstift avbrott eller glödstift kortslutning

F10

Överhettning