AirTop 3500/5000

Varenavn

Info

Varenr.

Pos

Styreenhet Marine AT3500

12V

67787B

14

Styreenhet Marine AT3500

24V

67785A

14

Styreenhet Marine AT5000

12V

67788B

14

Styreenhet Marine AT5000

24V

67786A

14

Styreenhet AT3500

12 V

89839C

14

Styreenhet AT3500

24 V 

89838B

14

Styreenhet AT5000

12 V

89836C

14

Styreenhet AT5000

24 V 

89834B

14

Intern. Temperatursensor

-

1319799A 

16

Overopphetingssensor 

-

1319798A 

17

Varenavn

Info

Varenr.

Pos

Motor AT 3500 

12 V

91380A 

2

Motor AT 3500 

24 V

91381A 

2

Motor AT 5000

12 V

91378A 

2

Motor AT 5000

24 V

91379A 

2

Glødeplugg

24 V

1322417A

5

Glødeplugg

12 V

1322428A 

5

Brennkammer uten glødeplugg

Diesel

67955A 

11 / 16

Brennkammer med glødestift (D)

12 V

67984B 

9

Brennkammer med glødestift (D)

24 V

1322862A

14

Brenner rør

-

1322471A

10 / 15

Pakningsett

-

1322643A 

12

Doseringspumpe DP30 med demper (D) 

12V

1322450A


Doseringspumpe DP30 med demper (D) 

24V, (85155A)

1322422A

-

Doseringspumpe DP30

12V

1320292A

-

Doseringspumpe DP30

24V

90379B

Hovedledningsnett

4,8m

1320906A

Feilkoder

När värmeaggregatet är utrustat med manöverenhet, visas felet genom att
driftkontrollampan/felkodsindikeringen blinkar. Efter en snabb pulsserie, visas felkoden
med hjälp av långa blinkpulser som motsvarar talen i tabellen nedan.

Kode

Feil

F00

Styrenhetsfel

F01

Ingen start (efter 2 startförsök)

F02

Flamman slocknat (minst > 5)

F03

Under- eller överspänning

F04

För tidig flamavkänning

F06

Temperatursensor avbrott eller Temperatursensor kortslutning

F07

Doseringspump avbrott eller doseringspump kortslutning

F08

Fläktmotor avbrott eller fläktmotor kortslutning eller fläktmotor fel varvtal

F09

Glödstift avbrott eller Glödstift kortslutning

F10

Överhettning

F11

Temperaturbegränsare avbrott eller temperaturbegränsare kortslutning

F12

Börvärde (avbrott/kortslutning