Thermo 50

Varenavn

Info

Varenr.

Erstatningsvarmer

24V

9018097A

Forbrenningsluft Vifte 

24V 

98235B 

Styreenhet m/varmeveksler

24V 

9032438A

Varenavn

Info

Varenr.

Brennerkammer TH 50

24V, Diesel

98234B 

Varenavn

Info

Varenr.

Sirkulasjonspumpe U4847 

24V, U4847 

98237B 

Varenavn

Info

Varenr.

Drivstoffpume DP 30

24V, Diesel

90379B 

Hovedledningsnett

-

1320414A

Feilkoder

Kode

Feil

F00

-

F01

Ingen start

F02

Flammen slokner under drift

F03

under- eller overspenning

F04

Tidlig flammedeteksjon

F05

Flammevakt brudd/kortslutning

F06

Brudd eller kortslutning i temperaturføler kjølevann

F07

Brennstoffpumpe defekt

F08

Forbrenningsluftvifte defekt

F09

Glødeplugg defekt

F10

Varmeapparat for varmt

F11

Sirkulasjonspumpe kortslutning