Forside

Behov for teknisk hjelp?


Last ned skjemaet, fyll ut og send til: teknisk@webasto.com

webastokatalog.no

Siste nytt

Prisjustering og endring hos Webasto


Onsdag 29/4-2020 


Prisjustering

Med bakgrunn i korona-pandemien er vi kommet i en spesiell situasjon. Vi har så langt i 2020 klart å holde våre priser nede, men ser oss nå dessverre nødt til ta de nødvendige grep etter en vedvarende vanskelig valutasituasjon.

Situasjonen er av en slik art (force majeure) – og har stor effekt, på våre kostnader med tanke på innkjøp av varer (innkjøp i EURO / DKR).  Dessverre kreves det prisjustering med kort varsel. Dette gjøres  ihht. avtalepunkt 11-14 i de fleste forhandlerkontrakter/samarbeidsavtaler.

 
Webasto Thermo & Comfort Norway vil, på alle varelinjer,  justere pris med +5%. Unntatt er produkter med kampanjepriser!

Prisjusteringen gjelder med virkning fra 8. mai 2020. Justeringen vil forhåpentligvis være midlertidig.

 

Vi vil informere via vår hjemmeside om den løpende utviklingen i markedet og eventuelle ytterligere endringer som vil kunne komme.

 

 

Endring hos Webasto

Webasto Thermo & Comfort gjør ytterligere endring for å imøtekomme den vanskelige situasjon. Vårt mål vil være å opprettholde normal åpningstid (8 – 16) alle arbeidsdager.

I en tid fremover, ser vi oss nødt til å redusere bemanningen noe. Dette kan føre til lengre responstid på telefon og e-post. Tidspunktet for endringen skjer fra og med 4. mai 2020.

 

På bakgrunn av dette vil vi derfor oppfordre til å gjøre alle henvendelser via e-post.

Bestillinger, spørsmål vedrørende pris, tilgjengelighet, fakturaspørsmål etc. sendes til: kundeservice-norge@webasto.com.

Tekniske henvendelser sendes til: teknisk@webasto.com

 

Samtidig vil vi informere om ferieavvikling i uke 30 til og med uke 32, Da vil kun henvendelser på e-post bli besvart. Alle henvendelser besvares, så raskt som mulig. Responstiden vil kunne bli noe lenger enn normalt. 

 

Selv om vi er i en vanskelig situasjon ønsker vi et fortsatt godt samarbeid.

Ta gjerne kontakt med din distriktssjef for ytterligere informasjon og eventuelle spørsmål.


Ditt Webasto Team

Koronavirusets påvirkning


Torsdag 19/3-2020


Webasto vil holde sin virksomhet igang for våre kunder så normalt som mulig – så lenge som mulig. Pr i dag har vi bemanning for å betjene både salg, logistikk og kundeservice. Vi ser viktigheten av å være operativ for våre kunder slik at vi kan løse løpende oppdrag og utfordringer.


Våre distriktssjefer vil selvsagt ikke ha anledning til kundebesøk / møter i uoverskuelig fremtid – men er tilgjengelig på mail og tlf som normalt. Teknisk support og ordre er tilsvarende tilgjengelige og bistår i tilsvarende kanaler.


Ta kontakt på kundeservice-norge@webasto.com for salg eller support på teknisk@webasto.com


Vi skal gjøre det vi kan for å bistå i en vanskelig periode og gjøre det vi kan for at deres sluttbrukere heller ikke får stans i sin virksomhet.


På bakgrunn av disse ekstraordinære forholdene i valutamarkedet, vurderer vi i Webasto Thermo & Comfort Norway om vi må gjøre en midlertidig prisjustering. Våre omkostninger er radikalt endret de siste dager og vi ber om forståelse for det prekære i en slik situasjon.


Vi har pr 19 mars valgt å ikke foreta oss noe i Norge – men vil måtte se an situasjonen i samarbeid med vårt HK i Danmark og Tyskland – da all vår handel er opp i mot DK og EURO.


Vi skal holde våre kunder informert fortløpende – men viktigst er at vi sammen kan klare å holde hjulene i gang så lenge som mulig – og samtidig ha forståelse for hverandres langsiktige og kortsiktige vurderinger.

Og – ikke minst – at vi sammen tar de forhåndsreglene som våre offentlige myndigheter pålegger oss og sammen kommer oss igjennom en vanskelig tid!


Med ønske om god helse og fortsatt godt samarbeid!


Med vennlig hilsen

Per-Erik Nygård / Country Manager og hele teamet!

Viktig Informasjon om byttevarmer til VW T5 

Ved utskifting av OE-varmer for VW T5 er følgende meget viktig:


Før man starter utskifting, -Koble opp med OE tester og slett feilkoder i varmer og Klima gateway på bilen. Vær sikker på at klimagateway ikke er i lås (ved sletting av feilkode tas ikke klimagateway ut av lås, ofte må man klikke i en avhukingsboks for at den skal bli låst opp).


Ved skifte av varmer skal bilens  pluss og minus kabel kobles av batteriet.

ThermoCall Utgår --> bruk ThermoConnect


8. januar. 2020


Da ThermoCall TC4 er utgått og ikke lenger kan skaffes, så er alternativet å bruke ThermoConnect TCon2


Artikkel nr for ThermoConnect TCon2 er : 9040223A

App for ThermoCall vil ikke virke på denne så ny app må lastes ned fra App butikken. Last ned ThermoConnect app og scan QR-kode på enheten for installasjon.


Ved kjøp av ThermoConnect er 1 års abonnement inkludert.


App for TC4 og Android telefoner


3. oktober. 2019På grunn av oppdateringer/endring i policy hos Google er ikke lenger ThermoCall App å finne på Google play store. Dette gjelder for Android telefoner.


Du kan finne rett App her .

https://www.webasto-comfort.com/int/product-overview/product/show/thermocall-tc4/


Men den vil også kunne finnes ved å scanne QR koden på esken til ThermoCall TC4Webasto teamet

Hvis du vil lese om flere nyheter fra Webasto norway, så klikk her.