Forside

Behov for teknisk hjelp?


Last ned skjemaet, fyll ut og send til: teknisk@webasto.com

webastokatalog.no

Siste nytt

AC Kampanjen fortsetter!


Torsdag 25/6-20


Vi kjører videre med AC-kampanjen sammen med våre forhandlere ut juli måned!. Vi anbefaler våre kunder, under i Facebook-kampanjen, å ta kontakt med nærmeste forhandler!


Samme betingelser gjeldende ut juli måned! ( Ta kontakt dersom du ikke har informasjonen ).


Lykke til med salget!

 

https://www.facebook.com/Webastonorway/photos/rpp.1002948329794893/3038897676199938/?type=3&eid=ARDDRjC-oIK3Jq-kUFpTLpOO1DwZMD5Ro9nXDCHRfG2J1qX7pzNytpX9gZGo7hac46M_Bdw5NwCNTlwT

 

 

Med vennlig hilsen / With kind regards

 

Per-Erik Nygård

Country Manager Norway

Ferieavvikling 2020


Onsdag 24/6-20


ukene 29-31 vil det være noe begrenset kapasitet både på ordre & teknisk support. Vi ber vennligst om at alle henvendelser sendes: teknisk@webasto.com for raskest mulig behandling.


I uke 31 er kontoret ubemannet – men mailhenvendelser vil bli besvart så fort vi kan – ev videresendt til behandling på vårt kontor i Danmark ( Ordre & tekniske spørsmål )


Vi ønsker våre forbindelser en flott sommer!


Med vennlig hilsen / With kind regards

Per-Erik Nygård

Country Manager Norway

Forhandlermøte 2020


Onsdag 10/6-20


Vi kommer til å forsøke å gjennomføre et nytt forhandlermøte så snart situasjonen er litt tilbake til normale tilstander og det er fornuftig/tilrådelig å gjennomføre et fellesmøte.


Håper vi kan komme med positiv informasjon retter over sommerferien!

 

MVH Webastoteamet Norge!

Whisper Power – KGK ny distribusjonspartner i Norge!


Onsdag 3/6-2020


Webasto og Whisper Power har avsluttet samarbeidet internasjonalt og får med dette ny distribusjonspartner i Norge, dette er KGK AS

Webasto Thermo & Comfort Norway (WTC NO) avslutter med dette sitt ansvar for salg og garantihåndtering med virkning fra dags dato ( 3 juni 2020 ).


Pågående saker vil vi avslutte eller flytte over til KGK AS. Kunde vil få beskjed om videre fremdrift.

 

Vi  vil takke WhisperPower for samarbeidet. og ønsker våre kunder/forhandlere  lykke til med ny partner i Norge:

 

Kontaktdetaljer hos KGK AS


KGK AS

Henning Fjeldberg

Sales manager (transmission dept.)

Henning.fjeldberg@kgk.no

Mobil: 9662 0299

 

 

 

Med vennlig hilsen / With kind regards

 

Per-Erik Nygård

 

Country Manager Norway

Customized solutions

EMEA Region

Webasto Group

Prisjustering og endring hos Webasto


Onsdag 29/4-2020 


Prisjustering

Med bakgrunn i korona-pandemien er vi kommet i en spesiell situasjon. Vi har så langt i 2020 klart å holde våre priser nede, men ser oss nå dessverre nødt til ta de nødvendige grep etter en vedvarende vanskelig valutasituasjon.

Situasjonen er av en slik art (force majeure) – og har stor effekt, på våre kostnader med tanke på innkjøp av varer (innkjøp i EURO / DKR).  Dessverre kreves det prisjustering med kort varsel. Dette gjøres  ihht. avtalepunkt 11-14 i de fleste forhandlerkontrakter/samarbeidsavtaler.

 
Webasto Thermo & Comfort Norway vil, på alle varelinjer,  justere pris med +5%. Unntatt er produkter med kampanjepriser!

Prisjusteringen gjelder med virkning fra 8. mai 2020. Justeringen vil forhåpentligvis være midlertidig.

 

Vi vil informere via vår hjemmeside om den løpende utviklingen i markedet og eventuelle ytterligere endringer som vil kunne komme.

 

 

Endring hos Webasto

Webasto Thermo & Comfort gjør ytterligere endring for å imøtekomme den vanskelige situasjon. Vårt mål vil være å opprettholde normal åpningstid (8 – 16) alle arbeidsdager.

I en tid fremover, ser vi oss nødt til å redusere bemanningen noe. Dette kan føre til lengre responstid på telefon og e-post. Tidspunktet for endringen skjer fra og med 4. mai 2020.

 

På bakgrunn av dette vil vi derfor oppfordre til å gjøre alle henvendelser via e-post.

Bestillinger, spørsmål vedrørende pris, tilgjengelighet, fakturaspørsmål etc. sendes til: kundeservice-norge@webasto.com.

Tekniske henvendelser sendes til: teknisk@webasto.com

 

Samtidig vil vi informere om ferieavvikling i uke 30 til og med uke 32, Da vil kun henvendelser på e-post bli besvart. Alle henvendelser besvares, så raskt som mulig. Responstiden vil kunne bli noe lenger enn normalt. 

 

Selv om vi er i en vanskelig situasjon ønsker vi et fortsatt godt samarbeid.

Ta gjerne kontakt med din distriktssjef for ytterligere informasjon og eventuelle spørsmål.


Ditt Webasto Team