Thermo 90ST

Varenavn

Info

Varenr.

Erstatningsvarmer 

Utgått

 Bruk TP90

Varenavn

Info

Varenr.

Styreenhet

12V, Diesel,

(ikke chiller)

9011398A 

Styreenhet

24V, (ikke chiller)

9011399A 

Varenavn

Info

Varenr.

Vare nr for Volvo

Pos

Brennkammer, Uten glødeplugg 

Diesel

1322584A 

9025061A

4

Glødeplugg

12V

9010615B Glødeplugg

24V

1322644CBrenner rør 

-

1322847A

6

V-klammer

1322856A

7

Varmeveksler

-

1317521A 

8

Varenavn

Info

Varenr.

Vare nr for Volvo

Pos

Glødeplugg 

12V 

9010615B 

6

Glødeplugg 

24V 

1322644C

9025063A

6

Temperaturføler 

Kjølevann

9010620A 

9025065A

8

Overopphetnings bryter 

Bimetall type

9010616A 

9025066A

9

Flammevakt 

-

9010617B 

9025062A

5

Vifte og motor 

12V 

9010622A 

3

Vifte og motor 

24V 

9010621A 

9025060A

3

Ledningsnett 

Hovedkabelnett

1320461A 

22

Pakningsett 

-

1322876A

-

Varenavn

Info

Varenr.

Vannpumpe (sirkulasjonspumpe)

24 V 

Bruk 1317522A + 9039792A 

Vannpumpe (sirkulasjonspumpe)

12 V 

9010619A 

Drifstoffpumpe DP30 med demper

24 V 

1322433A

Drifstoffpumpe DP30 med demper

12 V

1322450A

Feilkoder

Feilkode blink eller visning i analogt display

Feil

F00

Styreenhet deffekt/ varmeapparatsperre

F01

Ingen start

F02

Flammen slokner under drift

F03

under- eller overspenning

F04

For tidlig flammedeteksjon

F05

Flammevakt kretsbrudd/ kortslutning

F06

Temperaturføler krets brudd/ kortslutning, kjølevann

F07

Brennstoffpumpe krets defekt

F08

Forbrenningsluftvifte krets defekt

F09

Glødeplugg krets defekt

F10

Varmeapparat for varmt, overopphetet

F11

Sirkulasjonspumpe krets brudd/ kortslutning