AirTop Evo 3900/5500

Varenavn

Info

Varenr.

Pos

Motor inkl vifte

AT3900

9018417A 

1

Motor inkl vifte

AT5500

1313121A 

1

Vifte

-

9023385A

3

Brenner rør

-

9006653A 

5

Isolatorer

4 stk.

1303326A

7

Overopphetningssensor

-

1313158A 

8

Pakningssett

-

1322643A 

9

Brennkammer med glødeplugg

12 V

1313124A 

10

Brennkammer med glødeplugg

24 V

1313126A 

10

Brennkammer uten glødeplugg

-

1313132B 

13

Glødeplugg

12 V

1314150A 

14

Glødeplugg

24 V

1314151A 

14

Intern Temp sensor 

-

9020541A 

-

Folie på vifte 5stk

-

9022102A

-

Fjærskive til glødeplugg

-

1313552A

-

Hovedledningsnett

4,8m, ikke for MC04-panel

1319836A

-

Hovedledningsnett

9,5m

1319529A

-

Varenavn

Info

Varenr.

Pos

Styreenhet AT3900 Evo Marine

12 V

9019488A

-

Styreenhet AT3900 Evo Marine

24 V

9019486A

-

Styreenhet AT3900 Evo 

12 V

1313137A

-

Styreenhet AT3900 Evo

24 V

1313144A

-

Styreenhet AT5500 Evo 

12 V

1313133A

-

Styreenhet AT5500 Evo 

24 V

1313136A

-

Drivstoffpumpe 

med demper (D) 

12V, DP30.2 

1322450A

-

Drivstoffpumpe 

med demper (D) 

24V, DP30.2 (85155A)

1322422A


Drivstoffpumpe 

12V, DP30.2

1320292A

-

Drivstoffpumpe 

24V, DP30.2

90379B

Løs demper 

478814

Feilkoder

Dersom varmeapparatet er utstyrt med Kombiur, vil det ved feil vises en feilkode i urets
display. Koden forblir der til feilen ved varmeapparatet er rettet.

Dersom varmeapparatet er utstyrt med betjeningselement, vil en feil i varmeapparatet
signaliseres ved at kontrollampen for påslått apparat, blinker. Etter en serie raske blink
følger feilkoden ved hjelp av et antall blink som tilsvarer tallene i følgende feilkodetabell:

Kode

Feil

F00

Feil i apparatets styring

F01

Ingen start (etter 2 startforsøk)

F02

Flammeavbrudd (minst > 3)

F03

For lav eller for høy spenning

F04

For tidlig flammedeteksjon

F06

Avbrudd ved temperaturføler eller kortslutning i temperaturføler

F07

Avbrudd ved doseringspumpe eller kortslutning i doseringspumpe

F08

Avbrudd i viftemotor, kortslutning, overbelastet eller blokkert viftemotor

F09

Brudd i glødestift, eller kortslutning i glødestift

F10

Overoppheting

F11

Avbrudd ved overhetingssensor eller kortslutning i overhetingssensor

F12

Feillåsing av varmeapparatet

F14

Feilmontert overhetingssensor

F15

Avbrudd ved giver for ønsket temperatur

Dersom mer enn en alvorlig feil opptrer samtidig, som for eksempel overoppheting og
ingen oppstart, vil varmeapparatet bli låst permanent og kan da kun låses opp og settes i
drift ved en reparasjon utført av Webasto-opplært fagpersonale.