Retursøknad

Søknad om retur av vare(r)

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vi gjør oppmerksom på at det trekkes ett returgebyr på 15%. Skaffevarer og elektronikk komponenter er ikke berettiget retur. 

 

Hva skal til for godkjent retur:

- Vare skal være hel, ikke være montert eller testet på     annen måte

- Emballasje skal være hel, uten påskrift eller annen 
   merking. Plastposer skal åpnes med kniv.

- "Label" på eske/forpakning skal være 100% synlig.

- Om varen har vært åpnet, skal esken/pose tapes
   igjen med klar tape. Om annen tape benyttes er
   dette grunnlag for avslag.

- Vare som returneres skal ha et gyldig retur nr. og
   skal returneres, til oss, senest 3 mnd etter
   varemottak


Om vare eller emballasje ikke er i henhold til ovenstående kan det være aktuelt å trekke høyere returgebyr enn 15% av vareverdi.

Retur som ankommer oss uten gyldig

retur nr. vil bli avvist. Ikke godkjent retur vil bli kastet, eller sendt tilbake til kunde for kundes regning.


På vare som er feilsendt fra oss trekkes det ikke returgebyr, under forutsetning av at ovenstående punkter overholdes. Retur av feilsendt vare skal gjøres innen 10 dager etter varemottak.

Ta kontakt med oss for returlapp i dette tilfellet.