Betjening

Spørsmål på Betjening du lurer på......her er svarene!

FAQ - Betjening


Q.     Jeg har montert Webasto med fjernkontroll i min bil, men Webasto’n vil ikke starte. Hva er galt?

Ved tilkobling av fjernkontroll kitet, må det settes på plass en ledning i kontakten der hvor kabelen fra fjernkontroll boksen kobles sammen med varmerens kabelnett. Ledningen som skal settes på plass i kontakten er tapet opp ved kontakten. Rett ledning som skal settes på plass er avhengig av varmertype. Analog styrt varmer = sort ledning. W-Bus styrt varmer = Gul ledning.


Q.     Jeg har montert Webasto med telefonstyring i min bil, men Webasto’n vil ikke starte. Hva er galt?

Ved tilkobling av telefonstyrings kitet, må det settes på plass en ledning i kontakten der hvor kabelen fra telefonstyrings boksen kobles sammen med varmerens kabelnett. Ledningen som skal settes på plass i kontakten er tapet opp ved kontakten. Rett ledning som skal settes på plass er avhengig av varmertype. Analog styrt varmer = sort ledning. W-Bus styrt varmer = Gul ledning.


Q.     Jeg har Luftvarmer av typen AT2000STC, kan jeg styre denne med Telefonstyringen TC4?

Ja, alle Luftvarmere av typen AT2000STC og AT Evo 40/55 kan styres via telefon og TC4 App uten å bruke noen annen betjening. TC4 tilkobles kontakten som er merket «Diagnose, SmartControl/ MultiControl, ThermoCall eller Telestart»


Q.     Jeg har Luftvarmer av eldre type (AT2000ST, AT2000, AT3500/5000, AT 3500ST/5000ST eller AT3900/5500 Evo). Kan jeg

 styre denne med Multicontroll eller telefonstart TC4?

Ja, men da må du i tillegg bruke Unibox eller ATS box. (AT3900/5500Evo-se merknader lenger ned) http://dealers.webasto.com/Sections/Public/Documents.aspx?SectionId=6&CategoryId=638


Q.     Jeg har Luftvarmer av eldre type (AT3900/5500 Evo). Kan jeg styre denne med Telefonstart?

Ja, men kun i kombinasjon med 1531 ur eller MC04/05 panel. Grunnen er at varmeren må ha et signal om hvor varmt du ønsker det.http://dealers.webasto.com/Sections/Public/Documents.aspx?SectionId=6&CategoryId=638


Q.     Jeg har montert Webasto med telefonstyring i min bil, men Webasto’n vil ikke starte på app’n. Den starter når jeg trykker på

 trykkbryteren. Hva er galt?

 Hvordan blinker trykk knappen? 

 2 blink annethvert sekund betyr – ingen kontakt med telenettet. 1 blink hvert tredje sekund betyr at enheten er klar til å motta   kommando.  Sjekk at SIM-kortet er åpnet, PIN – koden på SIM-kortet må være satt til ; 1234, eller den må være deaktivert.   Kontroller at alle data er lagt inn i app’n og overført til enheten.


Q.    Jeg har i dag luftvarmer med thermostatbryter, kan jeg lett montere MC04/05 panel?

Det kommer an på om ledningsnettet er forberedt for MC-panel. Det må ha to kontakter som er tiltenkt panelet. En kontakt som er merket Blå (X9a)(user interface, potensiometer) og en som er merket Rød (X9b)(user interface).


Q.     Hvilken kontakt skal Multicontrollen kobles til på en luftvarmer?

Den skal tilkobles kontakten merket Multicontroll eller Diagnose. W-bus.