Bo-Bil

Spørsmål du lurer på vedr. Bo-Bil......her er svarene!Q.   Kan vi sove trygt med bruk av dieselvarmer?

Teknologien for dieselvarmere har gjort store framskritt siden de første varmerene ble innført. Sammen med spesielt konfigurerte bobil varmere, tilbyr Webasto diverse applikasjons kits som reduserer støy og en unngår alle mulige forstyrrelser (dvs. eksospotte, ultra-stillegående drivstoff pumpe, etc ...), for din og din nabo sin komfort.


Q.   Er det nødvendig å utstyre Webasto varmer med en katalysator?

Nei! Webasto varmer trenger ikke katalysator takket være en svært effektiv brenneprosess . Avgassverdiene fra våre varmere er allerede på et svært lavt nivå innenfor lovens krav.


Q.   Kan man bruke Webastovarmeren mens du kjører?

Ja! Oppvarming under kjøring er tillatt over hele verden for alle våre varmere! På denne måten kan du ha et koselig og varmt interiør, allerede når du ankommer din ferie destinasjon.


Q.   Virker Webastovarmeren i store høyder?

Ja! Alle Webasto varmer er testet og godkjent for å fungere pålitelig opp til 1500 m.o.h. som er tilstrekkelig for de fleste europeiske fjell. Air Top Evo og Dual Top Evo virker I høyder opp til 2.200 m.o.h. takket være den integrerte automatiske høydesensoren. Air Top 2000 ST kan være utstyrt med en integrert bryter for høyde opp til 2,200m.
For høyder over 2,200m.o.h. er det mulig å justere våre varmere, slik at de virker. 
Om du passerer over fjellene mens ovnen er i drift, er ikke dette noe problem for noen av Webastovarmerene.


Q.   Hvordan kan jeg være sikker på at varmeren fungerer i svært kalde områder?

Alle Webasto varmer er testet og godkjent for å jobbe i et temperaturområde fra -30 ° til + 40 ° C eller mer. Drivstoffet som brukes i meget kalde områder (arktisk vinterdiesel eller diesel) blir automatisk blandet med additiver for å forhindre frysing . I tillegg til dette, er det ingen spesielle forberedelser av varmeren som er nødvendig. I utgangspunktet er det slik at, hvis kjøretøyet kan kjøre, vil varmeren virke også.


Q.   Kan Webastovarmeren brukes med biodiesel?

Alle Webastovarmere er testet og godkjent for å arbeide med lovlig innblanding av biodiesel innhold. Bruken av et høyere innhold av biodiesel vil imidlertid redusere levetiden for varmeren.


Q.   Kan en ettermontere Webastovarmer?

Ja! Webasto tilbyr ettermonteringskit for alle varmere. Pakkene inneholder alt som er nødvendig for å få varmeren i gang. Kun bilspesifikke luftkanaler, montering og drivstoff deler må velges separat. Ta kontakt med våre forhandlere og be om et skreddersydd tilbud på ettermontering av Webasto til din bobil. Selv om du er utstyrt med LPG gass varmesystem kan det være lurt å ha ett diesel varmesystem for å varme raskere og med mer kraft.


Q.   Hvilke bruksområder er det for Webastovarmer?

Det finnes forskjellige muligheter når det gjelder Webastovarmere:
Store bobiler mister vanligvis mye av varmeenergien gjennom frontruten. De store frontruter er ikke godt isolert og kondensvann dannes i dette området. Hvis du snur sjåfør og passasjer setet kan du føle kjølig luft fra ruten.
For å unngå dette vil den spesifikke Thermo Top C Motorcaravan varmeren varme opp området ved førerplass og samtidig vil en redusere kondens. Denne varmeren er montert i motorrommet og luften fordeles gjennom kjøretøyets eget vifte-system.
Også en ekstra luftvarmer er fornuftig når om ditt eksisterende varmesystem ikke er tilstrekkelig nok, eller hvis du ønsker å føle deg trygg og ikke ønsker å kun ha ett anlegg basert på LPG-gass. Du kan bruke en større Webasto varmer til å varme opp hele bobilen eller du kan bruke Air Top 2000 ST, om du trenger litt mer varme i området foran, eller å varme andre deler som ikke er godt nok dekket av eksisterende varmeapparat.


Q.   Kan jeg installere en Webastovarmer selv?

Webastovarmer må installeres av en autorisert forhandler. Ellers kan garanti, erstatningsansvar for skader eller reparasjoner bli avvist.


Q.   Hvor kan Webasto varmer monteres?

Webastovarmeren er designet og godkjent for montering på utsiden av bilen, dette for å gi mer verdifull plass på innsiden.
Air Top & Dual Top varmer kan monteres under gulvet, i double gulvet i bobilen eller inne i kabinen. Air Tops kan også vippes opp til 90 ° om nødvendig. Thermo Top C er vanligvis montert i motorrommet eller under bobilen.


Q.   Hvordan tilføres det drivstoff til Webastovarmeren?

Hver varmer har et eget drivstoffsystem med en doseringspumpe som tar brenselet direkte fra bilens drivstofftank .


Q.   Hvor mye drivstoff bruker en Webasto per time?

Selvfølgelig er forbruket sterkt avhengig av den nødvendige varmeeffekt og type varmer. Grovt regnet trenger en varmer 100ml diesel pr. time pr. kW. For ytterligere informasjon, vennligst se tekniske spesifikasjoner for varmeren.
Varmeren bruker drivstoff kun når forbrenningen er tilstede.


Q.   Hvor mye strøm bruker en Webasto per time?

Det elektriske forbruket er avhengig av varmebehovet og type oppvarming. For ytterligere informasjon, vennligst se tekniske spesifikasjoner. 
Air Top 2000 ST, for eksempel, bruker kun 14 til 29W. For å opprettholde temperaturen når innstilt verdi er nådd, så er det elektriske forbruket på det laveste. Med dette lave elektriske forbruket, kan du sove rolig og ikke bekymre deg for oppvarmingen.


Q.   Kan en Webasto tømme bobil batteriet?

Nei! Webastovarmeren er utstyrt med et under- og overspenningsvern og kobler ut før kritiske batterispenning er nådd. Slik sikrer en at en motorstart fortsatt er sikret. Varmere for Bobiler er vanligvis koblet til en sekundært batteri og påvirker ikke motorstart .


Q.   Hvordan vet varmeren hva temperaturen er inne i bilen?

En temperatursensor, koblet til varmeapparatet og plassert på et lite synlig sted inne i bilen, måler konstant den innvendig temperatur, slik at varmeren kan tilpasse luftmengde og varmeeffekte til det nødvendige nivået.
Temperaturmålingen kan bli forstyrret om sensoren er dekket av en gardin eller hvis sensoren utsettes for varmekilder som direkte sollys, innvendig belysning eller av oppvarmet luft. Hvis du opplever dette, kan det være nyttig å flytte sensoren.


Q.   Kan de eksisterende luftkanaler brukes med en Webasto luftvarmer ?

Ja, men ikke helt. For å sikre at det ikke oppstår skade, er en Webasto varmluftslange av minst 1m på utløpssiden og en jevn luftfordeling nødvendig. Hvis du ønsker å være på den sikre siden, kan du bruke Webasto luftkanaler og deler som tåler temperaturene.


Q.   Er det mulig å varme sanitærvannet med Thermo Top C Motorcaravan ?

Ja! Ved å innlemme en platevarmeveksler eller en varmtvann bereder er det mulig å varme sanitærvann i tillegg. Men slike løsninger må planlegges og gjennomføres individuelt.


Q.   Er det mulig å forvarme motoren med Thermo Top C Motorcaravan ?

Ja! Thermo Top C Motorcaravan og Thermo 90 ST kan brukes til å forvarme motoren når de er innlemmet i bilen kjølesystem. Thermo Top C Motorcaravan er som standard utstyrt med en bryter som gjør det mulig å forvarme motoren.


Q.   Hvordan varmer Webasto Dual Top opp sanitærvannet ?

Dual Top leveres med en integrert 11l vannbeholder plassert rundt varmeveksleren. Ved å varme opp varmeveksleren , blir varme overført til vannet. Den ønskede vanntemperaturen kan velges mellom 40°C eller 70°C.


Q.   Er det mulig å varme opp kabinen uten vann i kjelen?

Ja! Det er ikke nødvendig å ha vann i kjelen ved oppvarming av kabinen. Hvis modus "Vann + kabin oppvarming" er valgt, og det ikke er vann i kjelen, vil Dual Top automatisk bytte til "kun kabin oppvarming " og viser på kontrollpanelet at det ikke er vann i kjelen.


Q.   Hvor lang tid tar det å varme opp vann?

Selvfølgelig avhenger oppvarmingstiden av temperaturen på vannet i kjelen, den valgte temperatur og det valgte varmemodus.
Når du varmer opp kun vann, er varmt vann tilgjengelig allerede etter 20 min.
Ved oppvarming av kabinen og vann samtidig, vil Dual Top fokuserer på oppvarming kabinen først. Så snart bilens interiør har nådd ønsket temperatur, stopper varmluftsviften og Dual Top fortsetter å varme opp vannet til 70°C. I dette tilfelle er det tilrådelig å aktivere varmeren omtrent en time før varmt vann er nødvendig.


Q.   Er det nødvendig å desinfisere eller avkalke Dual Top kjelen?

Avhengig av kvaliteten på vannet som er fylt på, eller den tid vannet forblir i kjelen, kan det være nødvendig å fjerne kalk eller desinfisere kjelen fra tid til annen. For mer detaljert informasjon om hvordan du avkalker eller desinfisere, se Dual Top bruksanvisningen .


Q.   Kan en ettermontere elektriske varmeelementer(230V) på en standard Dual Top-versjon?

Nei, på grunn av kompleksiteten av varmeren, er det ikke mulig å ettermontere en standard Dual-Top versjon med elektriske varmeelement etterpå. Men Webasto tilbyr to versjoner av Dual Top med integrerte elektriske varmeelement som virker på 230V En har ekstra varmeeffekt på 1,2 eller 2 kW.


Q.   Er det mulig å koble til et annet vannvarmesystem som f.eks Alde eller Thermo Top C Motorcaravan til Dual Top?

Nei, det er ikke mulig fordi dette er to forskjellige varmesystemer. Alde eller Thermo Top C Motorcaravan er varmesystem som bruker glykolblanding som varmer opp luft gjennom konvektorer og varmevekslere. Dual Top varmer luften direkte.