Arkiv

Nyhets arkiv 

Fredag 16/6-23


Webasto i  Norge og Danmark holder åpent i hele sommer.
Ferieavviklingen i Norge foregår i ukene 28-32, og det vil i denne tiden være redusert bemanning. Dette gjør at forespørsler vil trenge noe lengre behandlingstid enn normalt.


Deleforsendelser fra Danmark vil gå som normalt, men store ordre(lagerordre) vil man trenge noe lenger "plukk tid" på, så leveringstiden kan måtte utvides med en dag eller to.


Vi ønsker alle våre forbindelser en RIKTIG GOD SOMMER.


mvh

Webasto Norge

Tirsdag 14/3-23


Fra og med 1/4-23 vil våre innkjøpspriser justeres.  Dette resulterer i også endring i  våre anbefalt veiledende utsalgspriser.


Generell informasjon:
• Med hensyn til den generelle økonomiske situasjonen forventer vi at 2022 har nådd toppen av inflasjon og at vi i 2023 vil se noe lavere verdensomspennende gjennomsnittlig inflasjon.

• Mens den høye inflasjonen fortsatt gjenspeiles i 2023, gir våre forkjøpspriser i 2022 resultat. I et miljø med stagnerende økonomisk vekst bringer prisøkningene utført i 2022 oss i en posisjon hvor vi ikke trenger å  øke  på samme nivå som vi gjorde i fjor. Vi må imidlertid gjøre noen prisjusteringer for å kompensere for merkostnadsøkningene i 2023 og for å opprettholde vår lønnsomhet.

• Veiledende prinsipp for 2023-prislisten er en differensiert prisjustering definert av
a) prisjusteringshistorikk og
b) vår prisstyrke / forventet prisfølsomhet for individuelle produkter.

• For enkelte produkter som vi opplever ekstreme økninger for i 2023 (dvs. vi har tilfeller på over +100%), kan imidlertid mer ekstreme justeringer ikke unngås.


Vi jobber nå med å ferdigstille prislisten som vil være gyldig fra 1/4-2023, og vil gjøre denne tilgjengelig senest innen utgangen av Februar. Gjeldende prisliste vil forbli u-gyldig pr 31/3-23. Ny prisliste vil i detalj vise prisendring pr artikkel.
Fredag 20/5-2022


Prisjusteringer fra 1/7-2022 

F.o.m. 1 Juli endres våre anbefalte veiledende utsalgspriser.

Økningen er et resultat av bl.a økende kostnader fra 3 part og økte råvarekostnader.

Prisøkningen vil variere for de forskjellige varegruppene. 


Ta kontakt med salg for nærmere opplysninger


Mvh

Webasto Thermo & Comfort Norway


Viktig Informasjon om byttevarmer til VW T5 

Ved utskifting av OE-varmer for VW T5 er følgende meget viktig:


Før man starter utskifting, -Koble opp med OE tester og slett feilkoder i varmer og Klima gateway på bilen. Vær sikker på at klimagateway ikke er i lås (ved sletting av feilkode tas ikke klimagateway ut av lås, ofte må man klikke i en avhukingsboks for at den skal bli låst opp).


Ved skifte av varmer skal bilens  pluss og minus kabel kobles av batteriet.

Simkort til ThermoCall

17. mar, 2018

Vi kan nå tilby ferdig oppsatt og klargjort simkort til ThermoCall TC3/4 Gyldiget i 36 mnd. Artikkel nr 8710923A

 

  • Kortet er aktivt og klart til bruk ved mottak
  • Det kreves ikke SIM kode for å bruke kortet
  • Kortet kan brukes i Danmark, Norden og EU. Maksimalt antall årlige sms er 250 stk.
  • Ditt SIM kort fra SIMService er forskuddsbetalt for 36 mdr. i denne periode er det ikke nødvendig med ytterligere registrering eller betaling.
  • Etter utløp av den forskudsbetalte periode kan perioden forlenges ved å kontakte www.simservice.dk/webasto eller du kan kjøpe nytt forskudsbetalt kort.
  • Husk å ta vare på plastik kortet med opplysningene om SIM kortets serie nummer og mobil nummer. Disse data er nødvendig hvis du ønsker å forlenge kortets gyldighet.
  • Om det er snakk om en firmabil er det viktig at mobil nr / SIM kort nr. fremgår av faktura til leasing selskapet.